Feminismen i Sverige | Fördjupningsarbete

Uppsatsen är kvalitetssäkrad av redaktionen på Studienet.se
 • Estetiska programmet (ES) Årskurs 3
 • Svenska 3
 • Inget betyg givet
 • 8
 • 3115
 • PDF

Feminismen i Sverige | Fördjupningsarbete

Ett fördjupningsarbete om feminismens historia i Sverige, som undersöker både nutidens och dåtidens feministiska rörelse och hur den har utvecklats. Eleven tar utgångspunkt i följande frågeställningar:

- När startade den feministiska rörelsen? Av vilka startades den?
- Hur ser det feministiska läget ut idag?
- Hur mycket vet vi egentligen om den feministiska rörelsen?
- Hur har rörelsen förändrats sen den startades? Vilka likheter finns?
- Hur påverkar feminismen dagens samhälle?

Elevens kommentar

Kanske undersöka dagens nutida situation mer, dock var det inte mitt syfte med uppsatsen.

Innehåll

Feminismen i Sverige - Då och nu

1. Inledning
1:2 Syfte och frågeställning
1.3 Material och metod
2. Feminismens historia
2.1 Ordet Feminism
2.2 Bakgrund och tidigare forskning
2.3 Feminismens utveckling på 1900-talet och kvinnorätten
2.4 1968 och 70-talet, kvinno- och vänsterrörelsen växer
2.5 Feminismen idag
3. Avslutning, diskussion
Litteratur- och källförteckning

Utdrag

Inledning
Människor har ofta en tendens att döma feminismen, få den att framstå som något som bara handlar om kvinnor och därför bara gynnar dem. Det är ett mycket omtalat ämne, och jag har alltför många gånger hört folk uttrycka sådana fördomar. Jag själv anser att jag vet väldigt lite om feminismen och vill därför undersöka en del om feminismens bakgrund för att få en bredare bild av ämnet. Jag vill få någon slags översikt kring det så att jag kan upplysa mig själv för att sedan, efter den här uppsatsen, kunna bevisa att Feminismen inte är något som endast gynnar kvinnor utan hela samhället. Jag kommer i den här rapporten att fokusera på feminismen i Sverige, för att vid något senare tillfälle kunna fördjupa mig mer inom ämnet globalt. I mitt bakgrundsavsnitt kommer jag att undersöka feminismens historia och sedan skriva om feminismens historia i kronologisk ordning för att göra det enklare att förstå hur de olika feministiska vågorna påverkat varandra och för att ge ett bättre flyt i läsandet... Köp tillgång för att läsa mer

Feminismen i Sverige | Fördjupningsarbete

[2]
Användarnas bedömningar
 • 2015-05-08
  Bra grund och inspirerande till eget skrivande
 • 2018-03-04
  Skriven av Gymnasieelev på Årskurs 3
  mm