Feminismen i Sverige | Historisk analys | Fördjupningsarbete

Uppsatsen är kvalitetssäkrad av redaktionen på Studienet.se
 • Samhällsvetenskapsprogrammet (SA) Årskurs 1
 • Historia 1b
 • B
 • 6
 • 2389
 • PDF

Feminismen i Sverige | Historisk analys | Fördjupningsarbete

Ett fördjupningsarbete om feminismens historia i Sverige och hur olika händelser har påverkat ideologins historia. Arbetet utgår från följande frågeställningar: Vilka förändringsprocesser har påverkat ideologins utveckling i tid och rum samt orsaker och konsekvenser till utvecklingen? Exempel på hur dåtid- nutid-framtid hänger ihop?

Observera att arbetet innehåller lärarens kommentarer med röd färg.

Lärarens kommentar

Bra jobbat! Du har fullt ut förstått den historiska modellen då-nu-framtid. Du redogör väl för bakgrunden till ideologin samt hur den ser ut när den kommer till Sverige genom många exempel. Du visar också på hur ideologin/partiet förändrats på grund av olika händelser samt pekar på konsekvenser. Glömde du diskussionen? På detta arbete når du B-kriterierna.

Elevens kommentar

Lägg till diskussion som jag glömde.

Innehåll

Feminismen

1. Inledning
2. Syfte
3. Resultat
3.1 Dåtid
3.1.1 1700-talet
3.1.2 1800-talet
3.2 Nutid
3.2.1 1900-talet
3.2.2 2000-talet
3.3 Framtid
4. Slutsats
Källor

Utdrag

Ledande utilitaristen och klassisk liberal filosofin Jeremy Bentham skrev för jämlikhet inom nästan alla områden. Han tyckte att sexuella moralen var mycket strängare för kvinnor än var män helt fel och orättvist. En annan viktig person var Mary Wollstonecraft (27.4.1759- 10.9.1797), hon är känt som feministiska författare och första feministiska filosofer. Boken Tills försvar för kvinnornas rättigheter är... Köp tillgång för att läsa mer

Feminismen i Sverige | Historisk analys | Fördjupningsarbete

[2]
Användarnas bedömningar
 • 2015-06-29
  Skriven av Gymnasieelev på Årskurs 3
  Flertalet stavfel och felaktiga meningar i texten som kan bli lite förvirrande men bra översikt av feminismens historia.
 • 2015-05-08
  Intressanta kopplingar till dagens feminism från dåtidens.