Feodalismen: Ursprung och uppkomst | Fördjupningsarbete

Uppsatsen är kvalitetssäkrad av redaktionen på Studienet.se
 • Naturvetenskapsprogrammet (NA) Årskurs 3
 • Historia 1b
 • A
 • 8
 • 3547
 • PDF

Feodalismen: Ursprung och uppkomst | Fördjupningsarbete

Ett fördjupningsarbete vars syfte är att utreda det västeuropeiska feodalsamhällets ursprung och uppkomst. Eleven redogör för förhållandet mellan feodalsamhället
och föregående samhällen, genom att undersöka om utmärkande element i feodalsamhället kan anknytas till idéer och tankar hos föregående samhällen.

Lärarens kommentar

Verkligen mycket bra! Du hanterar den vetenskapliga metoden perfekt, har mycket bra disposition och språk. Det enda jag kan kan komma på att du kan utveckla är att du kan bli lite bättre på hur man utför källkritik (inför framtiden) och, på ett rent personligt plan, tycker jag du kan undvika ord som ”konklusion”. Men det är en ren smaksak. Bra för övrigt!

Innehåll

Feodalismen - En studie av det västeuropeiska feodalsamhällets ursprung och uppkomst

1. Inledning
2. Metod
3. Frågeställning
4. Källkritik
5. Bakgrund
6. Resultat
Folkvandringar
6.2 Karakterisering
6.3 Förändring
7. Diskussion/analys
- Källförteckning

Utdrag

Romarrikets upplösning och folkvandringarna innebar en övergång mellan vad som i modern historia kallas antiken och medeltiden. Ett stort imperium delades in i mindre statsbildningar, med till en början germanska krigsherrar som monarker. Många germanska maktövertaganden var måna om att konservera det romerska arvet, bland annat genom att låta kristendomen överbrygga övergången till sina statsskick. Kyrkan behöll sålunda... Köp tillgång för att läsa mer

Feodalismen: Ursprung och uppkomst | Fördjupningsarbete

[1]
Användarnas bedömningar
 • 2015-10-03
  Skriven av Gymnasieelev på Årskurs 3
  Jättebra och användbar uppsats