Fetma och övervikt hos barn | Fördjupningsuppgift | Biologi

Uppsatsen är kvalitetssäkrad av redaktionen på Studienet.se
  • Naturvetenskapsprogrammet (NA) Årskurs 3
  • Biologi 2
  • B
  • 4
  • 1046
  • PDF

Fetma och övervikt hos barn | Fördjupningsuppgift | Biologi

Den här fördjupningsuppgiften i Biologi berättar om problem som kan uppstå hos barn med fetma/ övervikt samt hur man på bästa sätt kan ändra en livsstil hos barn med denna problematik.

Innehåll

Bakgrund
Metod
Resultat
Reflektion
Referenslista

Utdrag

BAKGRUND
Ett stort folkhälsoproblem som ökat markant bland barn och ungdomar i Sverige är övervikt och fetma. Av Sveriges tioåringar har tjugofem procent övervikt och sex procent av dessa har fetma. För att definiera övervikt och fetma hos barn och ungdomar används Body mass index, (BMI = vikt (kg) / längd (m) 2 ) och innebär att övervikt är ett värde ≥ 25 och fetma är ett värde ≥ 30. Det är dock väldigt viktigt att vårdpersonal inte glömmer att titta på barnet vid uträkning utav BMI. Barnet kan exempelvis vara lång och muskulös men ändå hamna på en hög BMI-kurva och måste därmed inte ha övervikt (Börjesson Munk, 2008).
Det finns olika orsaker till att ett barn drabbas av övervikt och fetma och en stor del beror på att vi lever på ett helt annat sätt idag än för tusen år sedan. Barn och ungdomar är mer stillasittande eftersom att det finns tillgång till bil, hiss, dator mm. Det har även visat sig att låg utbildningsnivå samt låg socialgrupp ökar risken. Andra viktiga orsaker till... Köp tillgång för att läsa mer

Fetma och övervikt hos barn | Fördjupningsuppgift | Biologi

[0]
Inga användarrecensioner än.