Filmanalys | Ondskan och huvudpersonerna | Psykologi

Uppsatsen är kvalitetssäkrad av redaktionen på Studienet.se
 • Ekonomiprogrammet (EK) Årskurs 2
 • Psykologi 1
 • MVG
 • 3
 • 1428
 • PDF

Filmanalys | Ondskan och huvudpersonerna | Psykologi

En analys av filmen "Ondskan" ur ett psykologiskt perspektiv. Huvudkaraktärernas personligheter och handlingar beskrivs här utifrån beteendeperspektivet (behaviorismen) samt det psykodynamiska perspektivet.

Utdrag

"Ur Freuds psykodynamiska perspektiv så är den tidiga utvecklingen oerhört betydelsefull för vårt psyke och vår framtid.

Om vi ska se på Erik Pontis situation så kan vi därmed se att barndomen har påverkat Eriks handlingssätt.

Det framgår inte väldigt specifikt i filmen hur Eriks förhållande till sin far har varit, men det vi får reda på är att hans pappa har gått bort, antagligen i tidig ålder, och det har satt spår hos Erik som har fört med sig att han är som han är, en aggressiv och stökig individ eftersom att han har växt upp i svåra förhållanden när hans far gick bort."... Köp tillgång för att läsa mer

Filmanalys | Ondskan och huvudpersonerna | Psykologi

[10]
Användarnas bedömningar
 • 2014-09-17
  Skriven av Gymnasieelev på Årskurs 3
  Uppsatsten var bra och väldigt användbar. Den fick mig även att börja fundera och utveckla min tes. Toppen!
 • 2014-09-17
  Skriven av Gymnasieelev på Årskurs 3
  Mycket hjälpsam! Dock tråkigt att det var dålig spaltfördelning.
 • 2017-02-02
  Skriven av Gymnasieelev på Årskurs 3
  Hjälpte mig med min uppsats.
 • 2015-11-08
  Skriven av Elev på Årskurs 9
  xgdftcgdtf fgv cgv cv

Material relaterade till Filmanalys | Ondskan och huvudpersonerna | Psykologi.