I rymden finns inga känslor | Filmanalys

Uppsatsen är kvalitetssäkrad av redaktionen på Studienet.se
  • Samhällsvetenskapsprogrammet (SA) Årskurs 3
  • Svenska som andraspråk 1
  • MVG
  • 1
  • 547
  • PDF

Filmanalys : I rymden finns inga känslor | Filmanalys

En analys av filmen "I rymden finns inga känslor", skriven av en eleven med svenska som andraspråk. Fokus ligger bland annat på filmens handling, huvudkaraktärer, miljö, språkstil och budskap.

Utdrag

Inledning
Fetma, ett stort samhällsproblem.
Fetma är ett stort samhällsproblem som måste skaffa sig en åtgärd snabbt. Fetman skapar sociala problem, och inte minst ekonomiska problem. Kostnaderna för att folk äter för mycket ska inte vara så dyrt som det är nu. Syftet med denna uppsats är att få er som läser en större bild av fetmans konsekvenser. Eftersom fetman ökar med äldre människor hela tiden så ökar barnens chans att få fetma också, som senare förstör deras hälsa. Detta måste få en ändring!

Orsaker
Faktorer till fetmans orsaker kan vara ärftlighet, sociala anledningar och livsstil. Den faktor som påverkar barn och familjs fetma kan vara familjens förhållande med hälsa, kost och motion... Köp tillgång för att läsa mer

I rymden finns inga känslor | Filmanalys

[0]
Inga användarrecensioner än.