Filmen ”Flocken” är som en ny våldtäkt | Argumentationsanalys

Uppsatsen är kvalitetssäkrad av redaktionen på Studienet.se
 • Samhällsvetenskapsprogrammet (SA) Årskurs 3
 • Filosofi 1
 • C
 • 2
 • 672
 • PDF

Filmen ”Flocken” är som en ny våldtäkt | Argumentationsanalys

Uppsatsen är en argumentationsanalys i kursen Filosofi 1, som handlar om debattartikeln "Filmen ”Flocken” är som en ny våldtäkt". Debattartikeln publicerades i Aftonbladet i september 2015 som svar på filmen "Flocken", som bär likheter med ett verkligt våldtäktsfall. Syftet med argumentationsanalysen är att försöka identifiera vad debattartikelns författare egentligen säger och hur.

Elevens kommentar

Uppsatsen borde ha använt sig av flera filosofiska begrepp och därmed bli mer nyanserad.

Utdrag

Författaren har skapat en tydlig och intresseväckande rubrik som härstammar från tesen att ”filmen ”Flocken” är som en ny våldtäkt”. Författaren skapar redan här grunderna till sin artikel att bli känsloladdad och värdeladdad. Men författaren skapar också här argument i rubriken och tesen som kan definieras som övertalning. Författaren skapar en förutsättning för sig själv med att bestämma hur läsaren ska se författarens åsikt. När författaren säger att filmen är som en ny våldtäkt blir ju en...

Hela debattartikeln utgår ifrån att skapa känslor hos läsaren och i många fall använder författaren sig av känsloargument som ska få läsaren att sympatisera och få en likartad åsikt som den författaren besitter. Författaren skriver hur vissa delar ur filmen må vara sanna men andra är påhitt som att författaren utmålas som alkis, om att styvpappan hade ett...

I min mening har författaren lyckat skapat en trovärdig, välskriven och mottagaranpassad text genom att ha en tydlig disposition genom hela artikeln och författaren är väldig tydlig med hur man känner inför filmen och personerna bakom. Dock har artikeln ett ensidig urval och man hör aldrig den andra partens historia kring händelseförloppet och... Köp tillgång för att läsa mer

Filmen ”Flocken” är som en ny våldtäkt | Argumentationsanalys

[1]
Användarnas bedömningar
 • 2017-03-10
  Skriven av Gymnasieelev på Årskurs 3
  ................................