Filmen Gladiator | Spelfilm som historisk källa

Uppsatsen är kvalitetssäkrad av redaktionen på Studienet.se
 • Ekonomiprogrammet (EK) Årskurs 2
 • Historia 1b
 • D
 • 2
 • 698
 • PDF

Analys: Filmen Gladiator | Spelfilm som historisk källa

Eleven analyserar filmen "Gladiator" (regisserad av Ridley Scott) i en kort uppsats. Filmen analyseras med hjälp av tre frågor, där bland annat spelfilmers relevans som historisk källa i undervisningen diskuteras. Analysen har inte som mål att analysera själva filmen, men snarare att analysera hur spelfilmer några gånger förvränger historien för att få en bättre film.

Innehåll

- Redogör för vilka delar av Roms kultur och samhälle filmen tar upp.
- Hur väl stämmer filmen överrens med de historiska fakta du läst om i läroboken samt i artiklarna vi har jobbat med?
- Anser du att spelfilmer kan lära oss om historiens händelser och skeenden?

Utdrag

"Små detlajer har ändrats i Filmen om man jämför verklighetens historia och filmens. Marcu Aurelius blev mördad av hans egen son Commodus i filmen, i verkligheten så avled Marcus Aurelius av en sjukdom, och man antar att det var någon typ av cancer. Colosseum var större inuti på filmen än den är i verkligheten. Skalan var inte perfekt."... Köp tillgång för att läsa mer

Filmen Gladiator | Spelfilm som historisk källa

[3]
Användarnas bedömningar
 • 2015-05-21
  Skriven av Gymnasieelev på Årskurs 1
  allt fantastiskt bra skrivet måste jag säga skulle kunna tro att det är en historiker som skrivt texten
 • 2015-05-23
  Skriven av Gymnasieelev på Årskurs 2
  inte jätte utfförligt
 • 2015-05-16
  Skriven av Gymnasieelev på Årskurs 2
  grymt bra uppsatsssss:)))