Filosofers filosofier | Frågor och svar

Uppsatsen är kvalitetssäkrad av redaktionen på Studienet.se
  • Samhällsvetenskapsprogrammet (SA) Årskurs 3
  • Filosofi 2
  • Inget betyg givet
  • 7
  • 2889
  • PDF

Filosofers filosofier | Frågor och svar

Dokumentet innehåller frågor och svar om olika filosofers filosofier.

1. Beskriv och diskutera vad Rawls och Nozick anser utgöra ett ?rättvist samhälle?. Klargör hur deras synsätt skiljer sig från varandra. Ta även egen ställning.

2. Diskutera Singers syn på global rättvisa. För ett nyanserat synsätt - förklara vilken kritik som har framförts mot Singer. Kom även med egna tankar och funderingar kring global rättvisa.

3. Angående Bentham: förklara vad utilitarismen innebär. Förklara även gärna vilken kritik som har framförts mot den. Återigen, kom även med egna synpunkter åsikter.

4. Platon: förklara Platons idealsamhälle. Hur skulle detta samhälle vara uppbyggt. Resonera och reflektera kring eventuella styrkor och svagheter med en dylik statsstruktur.

5. Hobbes och Locke: vad förenar respektive skiljer dessa filosofer åt när det gäller synen på staten och människan.

6. Förklara och diskutera hur Marx ansåg att ett kommunistiskt samhälle skulle växa fram. Resonera även kring huruvida ett sådant samhälle de facto skulle vara möjligt. Förslagsvis kan ni utgå från historiska eller nutida exempel på stater som har titulerat sig kommunistiska, och resonera kring om detta är rätt benämning på staterna ifråga.

Utdrag

1. Beskriv och diskutera vad Rawls och Nozick anser utgöra ett ?rättvist samhälle? Klargör hur deras synsätt skiljer sig från varandra. Ta även egen ställning.

De två av ett antal andra filosofer som har fått en ganska stor betydelse i den moderna samhället är John Rawls och Robert Nozick. Boken ”Anarki, stat och utopi” (1974) är, tillsammans med Rawls ”A Theory of Justice” (1971), betraktas allmänt som en av de två stora klassiker tjugonde århundradet analytisk politisk filosofi. John Rawls är framförallt socialliberal och hans idéer är viktiga i dagens samhälle. Rawls diskuterar om att personen ska både jämlikhet och frihet. Han tycker att vårt samhälle är odemokratiskt fördelat där en del människor är rika och andra fattiga. Det Rawls påstår är att de människorna som har det sämst ställt i samhället så vill de ta del av de andra som är rika bistånd. Han menar också att människorna är så egoistiska att de inte vill dela med sig av sin egendom. Så enligt Rawls kan man säga att ett rättvist samhälle går ut på att olikheterna som finns i samhället ger fördel för det sämst ställdes ställning. Den frågan som Rawls ställer är om vad rättvisa är och vilka är de? Detta försvarar han genom att formulera ett smart argument i sin bok, han säger att man ska föreställa sig att man befinner sig helt utanför samhället i en slags ursprungs och tänk dig vidare att du inte vet någonting om dina egna egenskaper. Du befinner dig bakom en ”okunnighetens slöja”. Du vet inte om du är man eller kvinna, fin eller ful, svart eller vitt, om du är funktionshindrad eller ej. Hur skulle du nu vilja att ditt samhälle skulle se ut som du ska leva i. Han menar då att vi skulle välja att samhället ordnades genom två principer som är 1: frihetsprincipen som inbär att alla personer har till så omfattande friheter som möjligt utan att dessa friheter inkräkta på nån annans friheter. 2: differensprincipen och enligt denna princip är den enda ojämlikheten samhället bör tillåta de som man kan visa gynnar, de som har de sämst ställd. För Rawls är både frihet och jämlikhet väldigt viktigt men ingen av dessa två bör vara total för det leder till dåliga konsekvenser. En av Rawls kritiker var den politiska filosofen och nyliberalisten Robert Nozick som han med hans bok publicerade ett kritiskt svar till Rawls teori. I sin bok (Anarki, stat och utopi) hävdar han att Rawls syn på frihet och differensprincipen motsäger varandra. Han menar att individen ska ha frihet och utforma sitt liv utan att staten ska lägga sig i. Han menar också att varje enskilt... Köp tillgång för att läsa mer

Filosofers filosofier | Frågor och svar

[0]
Inga användarrecensioner än.