Filosofi: Kunskapsteori och pennans existens | Diskuterande text

Uppsatsen är kvalitetssäkrad av redaktionen på Studienet.se
  • Samhällsvetenskapsprogrammet (SA) Årskurs 3
  • Filosofi 1
  • Inget betyg givet
  • 2
  • 750
  • PDF

Filosofi: Kunskapsteori och pennans existens | Diskuterande text

Ett diskuterande text om filosofi, med fokus på kunskapsteori. Eleven diskuterar vår uppfattning av föremål och verkligheten genom att använda en penna som ett exempel, och frågar sig om en penna "existerar" - och hur vi bevisar det. För att redogöra för frågeställningen tar eleven utgångspunkt i Descartes, Lockes och Platons teorier på området.

Elevens kommentar

Vidareutveckla.

Utdrag

Med själens inre verksamhet menar han att vi kan få kunskap om våra egna tankar. Det innebär att vi kan veta att vi tänker på till exempel vår mamma eller att vi är hungriga. Locke menade också att vi kan få kunskap om olika sinnesobjekt. Med det menade han att vi kan veta att det ligger till exempel en smörgås på bordet för att vi ser den med våra egna ögon och på grund av vår erfarenhet. Vi kan se att det är en... Köp tillgång för att läsa mer

Filosofi: Kunskapsteori och pennans existens | Diskuterande text

[0]
Inga användarrecensioner än.