Filosofi | Locke och Berkeley | Plikt- och effektetik | Frågor och svar

Uppsatsen är kvalitetssäkrad av redaktionen på Studienet.se
  • Samhällsvetenskapsprogrammet (SA) Årskurs 1
  • Filosofi 1
  • Inget betyg givet
  • 5
  • 3016
  • PDF

Filosofi | Locke och Berkeley | Plikt- och effektetik | Frågor och svar

Frågor och svar inom filosofi, som bland annat berör Lockes och Berkeleys tankegångar, samt innehåller ett scenario att resonera kring utifrån plikt- och effektetiken.

Innehåll

1. Vilken är empirismens främsta kunskapsväg? Hur motiveras detta av t.ex. Locke? Vilka problem kan man stöta på om man enbart har detta som kunskapsväg? Locke talar om primära resp. sekundära egenskaper. Vad är det? Varför gör han denna indelning? Ge exempel på primära resp. sekundära egenskaper i denna mening! (E-nivå)

2. Hur kan man avgöra vad som är primära resp. sekundära egenskaper? Kan primära egenskaper direkt utgöra grunden för egenskaper inom det estetiska området – skönhetsvärden? Varför? Varför inte? Tänk på det matematiska förhållande som kallas gyllene snittet! (D-E-nivå)

3. Berkeley menar att det bara finns ett slags egenskaper. Vilka? Hur förklarar han att något finns kvar även om faktiskt glömt bort det bort det? Om du t.ex. har glömt bort vad du lade på vinden och hittar det fem år senare – hur kan det finnas kvar om du inte haft det i ditt medvetande hela tiden, enligt Berkeley? Vad kan vara problematiskt med en sådan förklaring idag? Går denna teori att bekräfta? Varför? Varför inte? (B-A-nivå)

4. Tillämpa pliktetik och effektetik på följande problem och resonera kring lösningförslag på det utifrån dessa modeller!

Problembeskrivning

En nära arbetslös vän har rånat en bank – för att få pengar till en operation för en nära anhörig – gjort det i ren desperation. Du vet inte om du skall anmäla henne till polisen eller ej. För att lösa problemet tänker du försöka resonera kring det hela för att på så vis i första omgången finna olika alternativ att väga mot varandra för att till slut komma fram till ett av dem att genomföra – det du finner vara det optimalt bästa – utifrån de modeller du använt dig av: din logiska förmåga, kunskap och sunt förnuft.

Utdrag

Oftast oavsett omständigheter så skulle hela samhället i långa loppet kunna rasera då man ska kunna komma undan moraliskt sätt för att man gjort en god tjänst för att de leder till flera negativa konsekvenser.
Effekterna av att folk eventuellt skulle kunna bryta lagar genom att på ett moraliskt sätt vinkla det hela att man genomförde åtminstone en god gärning för gå emot ett flertal. Är ju bara ett litet snäpp bättre än bara råna en bank för sin personliga vinning. Då man bör väga över vad som är det mest moralist rätt så bör man... Köp tillgång för att läsa mer

Filosofi | Locke och Berkeley | Plikt- och effektetik | Frågor och svar

[1]
Användarnas bedömningar
  • 2017-03-26
    Väldigt bra svar, väl formulerade svar med såväl eftertanke som god språkförmåga!