Filosofi och vetenskap | Inlämningsuppgift

Uppsatsen är kvalitetssäkrad av redaktionen på Studienet.se
  • Ekonomiprogrammet (EK) Årskurs 3
  • Filosofi 1
  • C
  • 1
  • 45
  • PDF

Filosofi och vetenskap | Inlämningsuppgift

En kort inlämningsuppgift om vad filosofi är för något och en jämförelse av filosofi och vetenskap.

Innehåll

Naturfilosofi
Kunskapsfilosofi 
Värdefilsofi
Källor

Utdrag

Filosofi är väldigt kort sammanfattat ur ett svenskt perspektiv frågor som ställs, sedan är det vetenskapens uppgift att svara på frågorna som ställs. Frågor som “vad är frihet?” och “människors värde” är dock väldigt vaga vilket gör det svårt för vetenskapen att svara på. Men med vetenskapliga teorier så kan man producera ny kunskap. För att vetenskapen ska arbeta krävs kunskap. Kunskap är ett slags vetande och för att få fram vetande så finns det en kunskapsstege som forskare arbetar med för att få fram teorierna. I denna stege är filosofins del väldigt viktigt. Man kan grovt dela in filosofin i tre delar för att få fram en enklare förståelse... Köp tillgång för att läsa mer

Filosofi och vetenskap | Inlämningsuppgift

[0]
Inga användarrecensioner än.