Filosofi Uppsats om Existensialismen - Det Sjunde Inseglet

Uppsatsen är kvalitetssäkrad av redaktionen på Studienet.se
  • Samhällsvetenskapsprogrammet (före 2011) Årskurs 3
  • Filosofi A
  • VG
  • 3
  • 2384
  • PDF

Analys: Filosofi Uppsats om Existensialismen - Det Sjunde Inseglet

Genom en sekvensanalys ur filmen "Det sjunde inseglet" redogör eleven för existensialismen. Eleven beskriver först sekvensen och relaterar det sedan till teodicéproblemet. Huvudkaraktärens existensiella grubblerier diskuteras, och slutligen så reflekterar eleven personligen över existensialismen och vilka kval eleven själv står inför.

Innehåll

Slutuppgift Filosofi A
Existentialismen
Kopplingen mellan mig och existentialismen

Utdrag

"Scenen jag ska utgå är från en film som heter 'Det sjunde inseglet'. Scenen i fråga är en biktscen och den handlar precis om det som jag precis avslöjade. En biktning. Riddare, Antonius Block, sitter och pratar högt för sig själv. Vad han inte vet är att döden hela tiden sitter och lyssnar. Antonius sitter och säger att han känner sig tom och att hans liv är utan gemenskap och umgänge.

Först då frågar döden, utan att visa sig, var riddaren i så fall inte vill dö? Riddaren svarar att han vill, men han är inte redo att dö än för han väntar på vetskap. Han förstår inte varför gud gömmer sig, varför han inte hjälper till och inte använder den kraft som han sägs ha.

Antonius vill tro på gud, men han har svårt att förstå.'Vad blir det av dem som varken vill eller kan tro?' frågar han sig själv. Riddaren berättar vidare för döden hur han vill att gud ska dö inom honom, men istället finns gud kvar och förbannar honom..."... Köp tillgång för att läsa mer

Filosofi Uppsats om Existensialismen - Det Sjunde Inseglet

[1]
Användarnas bedömningar
  • 2014-05-26
    Jättebra uppsats som hjälpte mig verkligen i sista sekunden!!