Filosofiska begrepp - Vetenskapsteori | Inlämningsuppgift

Uppsatsen är kvalitetssäkrad av redaktionen på Studienet.se
  • Humanistiska programmet (HU) Årskurs 2
  • Filosofi 2
  • A
  • 3
  • 655
  • PDF

Filosofiska begrepp - Vetenskapsteori | Inlämningsuppgift

En inlämningsuppgift i Filosofi 2, med fokus på vetenskapsteoretiska begrepp. Eleven redogör bl.a. för den positivistiska vetenskapssynen och hermeneutiken, med hjälp av olika teorier och undersökningar som har företagits av en rad framstående forskare inom respektive ämne.

Notera att källhänvisning saknas.

Utdrag

Till hermeneutiken kopplas begreppet deduktion, vilket innebär att en slutsats blir logisk om den formuleras logiskt sammanhängande. Problemet som många finner med deduktion, är just det abstrakta i metoden; exempelvis utifrån resonemanget; ”alla människor har tre ögon. Jag är människa, därför har jag tre ögon.” Det spelar ingen roll att detta inte är sant(i fysisk mening åtminstone), utan deduktionen äger samma giltighet utifrån att... Köp tillgång för att läsa mer

Filosofiska begrepp - Vetenskapsteori | Inlämningsuppgift

[0]
Inga användarrecensioner än.