Filosofiska synsätt: Aristoteles, Platon och Sokrates | Fördjupningsuppgift

Uppsatsen är kvalitetssäkrad av redaktionen på Studienet.se
 • Estetiska programmet (ES) Årskurs 3
 • Historia 2b - Kultur
 • B
 • 5
 • 1474
 • PDF

Fördjupningsarbete: Filosofiska synsätt: Aristoteles, Platon och Sokrates | Fördjupningsuppgift

En fördjupningsuppgift om tre av de största filosoferna genom tiderna; Aristoteles, Platon och Sokrates. Eleven redogör för respektive filosofs syn på samhället, forskning och kärlek och jämför dessa med varandra. Avslutningsvis berättar eleven om vilken filosof som hen instämmer mest med.

Innehåll

- Filosoferna
- Forskning
- Kärlek
- Statsskick
- Summering
- Källor

Utdrag

Socrates ansåg att det var fel med kärlek då det var något för den ofulländade, att man inte var fullkomlig på egen hand utan var tvungen att vara med någon annan för att vara komplett, något han ansåg vara fattigt och dåligt. Alltså att den som är ensam är stark och visar att hen kan vara fullkomlig utan någon annan. Det enda anledningen att man förökade sig var att bli odödlig, för att genom att... Köp tillgång för att läsa mer

Filosofiska synsätt: Aristoteles, Platon och Sokrates | Fördjupningsuppgift

[3]
Användarnas bedömningar
 • 2016-12-15
  Skriven av Gymnasieelev på Årskurs 3
  Bra uppgift. Skulle dock vilja ha mer fakta om varje filosof innan man går in på djupläsning om dom.
 • 2017-01-16
  Skriven av Gymnasieelev på Årskurs 3
  ddddddddddddddddddddddsadasdasd
 • 2017-02-19
  Skriven av Gymnasieelev på Årskurs 3
  very good .................