Filtrering av ämnen - salt och sand | Labbrapport

Uppsatsen är kvalitetssäkrad av redaktionen på Studienet.se
  • Naturvetenskapsprogrammet (NA) Årskurs 1
  • Kemi 1
  • B
  • 7
  • 978
  • PDF

Filtrering av ämnen - salt och sand | Labbrapport

En labbrapport var syfte är att undersöka hur blandade ämnen kan separeras från varandra. I denna laboration använde sig eleven av en salt/sandblandning - två ämnen som på samma sätt kan relateras till saltutvinnings-processen.

Innehåll

Separering av ämnen

- Inledning
- Syfte
- Material/utförande
- Resultat
- Diskussion
- Källor

Utdrag

- Material/utförande

Salt/sandblandningen vägdes i en bägare och vikten på bara blandningen var 10,06 g. 25 ml vatten tillsäts med hjälp av ett mätglas med volymen 100 ml i salt/sandblandningen. Blandningen rörs sedan om med en glasstav i cirka 1 minut. Detta görs för att få saltkristallerna att lösas upp i vattnet. Blandningen filtreras sedan genom ett filtreringspapper ner i en E-kolv med hjälp av en tratt för att filtrera bort sanden från blandningen. 10 ml extra vatten tillsäts med en mätpipett och peleusboll i den tömda bägaren för att få lös all sand och salt. Detta hälls genom filtreringspaperet lika som tidigare.
Sanden som blev kvar på filtreringspapperet torkas försiktigt på ett urglas för att sedan kontrolleras med en lupp. Genom luppen ses det att inga saltkristaller finns kvar i sanden. Vattenblandningen med upplösta saltkristaller ställs på en värmeplatta med hög värme. En degeltång används för att kontrolera att inte E-kolven spricker. Vatten/saltblandningen står på hög värme tills att vattnet avdunstar bort på grund av den höga värmen. Saltet separeras från vattnet för att det avdunstar på en mycket högre värmenivå, så saltet är kvar i E-kolven.
Saltet som finns kvar vägs på en våg och väger 2,75 g... Köp tillgång för att läsa mer

Filtrering av ämnen - salt och sand | Labbrapport

[0]
Inga användarrecensioner än.