Filtrering och avdunstning | Sand och salt | Labbrapport

Uppsatsen är kvalitetssäkrad av redaktionen på Studienet.se
  • Naturvetenskapsprogrammet (NA) Årskurs 1
  • Kemi 1
  • D
  • 2
  • 555
  • PDF

Filtrering och avdunstning | Sand och salt | Labbrapport

En labbrapport om filtrering och avdunstning av salt och sand från vatten. Laborationen syftar till att påvisa att det går att sortera salt och sand från vatten med hjälp av filtrering och avdunstning.

Lärarens kommentar

Diskussionen behöver utvecklas.

Innehåll

Kemi
- Syfte
- Hypotes
- Material
- Metod
- Resultat
- Diskussion
- Slutsats

Utdrag

Matrial
Ett papper, en penna, en miniräknare, en bägare, en e-kolv, en tratt, ett filter, 2gram salt, 2gram sand, en våg, en värmplatta, silverjon.

Metod
Ta en bägare och väg den, sedan häll 40ml vatten i den och väg den igen, sen subtrahera den gamla vikten från den nya vikten så får du ut hur mycket vattnet väger. Sen häll 2gram salt och 2gram sand i bägaren med vattnet och blanda. Nu ska vi räkna ut hur många procent är salt och hur många procent är sand. Vi ska addera vattnet, saltet och sanden och då får vi summa, sedan tar vi 2 dividerat med summan så får du hur många procent är saltet/sanden. Nu blöt ner filtret och väg den, sedan lägg den i tratten. Efter väg e-kolven, sen lägg tratten i den. Nu häll blandningen i filtret så att vattnet och saltet rinner ner och sanden fastnar i filtret. Nu väg filtret med sanden i, och sen subtrahera den gamla filtrets vikt när den var blöt från den nya vikten så får du ut hur mycket sand du har kvar. Sen kokar vi vattnet som är kvar så att vi får bara saltet kvar. Nu ska vi väga e-kolven med saltet, sen subtraherar vi e-kolvens vikt från e-kolvens och saltets vikt så får vi hur mycket salt är kvar. Nu för att undersöka om det finns salt som har fastnat i filtret så tar vi några silverjoner droppar och häller dem på filtrets kanter. Nu ska vi räkna den procentuella förändringen på saltet och sanden, vi tar först det nya värdet dividerat med det gamla så får vi hur många procent vi har kvar... Köp tillgång för att läsa mer

Filtrering och avdunstning | Sand och salt | Labbrapport

[0]
Inga användarrecensioner än.