Finansiella instrument | Exempel | Rapport | Gymnasiearbete

Uppsatsen är kvalitetssäkrad av redaktionen på Studienet.se
 • Naturvetenskapsprogrammet (NA) Årskurs 3
 • Gymnasiearbete
 • E
 • 13
 • 3585
 • PDF

Finansiella instrument | Exempel | Rapport | Gymnasiearbete

Exempel på rapport för gymnasiearbetet, skrivet av en elev från det Naturvetenskapliga programmet. Rapporten - "Finansiella instrument: Matematisk analys" - är presenterat i sin helhet.

För mer information kring hur du skapar en rapport för gymnasiearbetet (som detta exemplet: ”Finansiella instrument”) kan du se Studienets webbok och guide för gymnasiearbetet: Gymnasiearbetet | Guide.

Innehåll

- Framsida
- Sammanfattning / Abstract
- Innehåll

- Inledning
- Bakgrund
- Syfte med avgränsning

- Teori
- Optioner
- Terminer

- Metod och genomförande

- Presentation: förklarande för gymnasieungdomen
- Bestämma optionernas värden
- Prissättning av optioner
- Den matematiska karaktären
- Prissättning för terminer

- Utvärdering

- Källhänvisning
- Tryckta källor
- Elektroniska källor
- Källkritik

- Studienets kommentar

Utdrag

Sammanfattning:
Många gymnasieungdomar idag blir avskräckta vid tanken på finans och finansiell matematik, vilket kan medföra implikationer på både deras nuvarande och framtida privatekonomi. Med målsättningen att göra finansiell matematik mer tillgänglig och förstådd bland gymnasieungdomar är syftet med detta gymnasiearbete därför att på ett pedagogiskt sätt beskriva och redogöra för den matematiska grunden, uppbyggnaden och syftet av olika derivat (främst optioner), samt olika matematiska metoder som avgör optioners prissättning. Modellerna utgår ifrån matematik på gymnasienivå (upp till Matematik D), och en teoretisk bakgrund ges även för finansiella instrument, optioner och terminer.

Gymnasiearbetets huvuddel har bestått av muntliga presentationer framförda mot en målgrupp bestående av gymnasieungdomar i åldern 16-19 år, där denna skriftliga rapport fungerat som underlag... Köp tillgång för att läsa mer

Finansiella instrument | Exempel | Rapport | Gymnasiearbete

[5]
Användarnas bedömningar
 • 2014-12-10
  Skriven av Studerande på Termin 5
  Mycket bra disposition och ämne. Välskrivit och professionellt!
 • 2017-01-22
  Skriven av Elev på Årskurs 9
  -..s.s.s.ss..sss..s.s.s..s.s.s.sss.s.s.s
 • 2016-10-19
  Skriven av Gymnasieelev på Årskurs 3
  99999999999999999999999999999
 • 2016-02-05
  Skriven av Gymnasieelev på Årskurs 3
  Mycket bra arbete, välskrivet :) !