Finanskriser ut nationalekonomiska perspektiv | Utredande text

Uppsatsen är kvalitetssäkrad av redaktionen på Studienet.se
 • Samhällsvetenskapsprogrammet (SA) Årskurs 2
 • Samhällskunskap 2
 • Inget betyg givet
 • 5
 • 3128
 • PDF

Finanskriser ut nationalekonomiska perspektiv | Utredande text

En utredande text som undersöker två finanskriser ur nationalekonomiska perspektiv. Fokus ligger på den stora depressionen (1929-1941) och Finanskrisen 2008, deras respektive orsaker och konsekvenser, samt hur förespråkare för Keynesianism och monetarism skulle lösa kriserna från sina vardera perspektiv. Vidare så gör eleven även en jämförelse mellan de två finanskriserna.

Innehåll

Börskraschen och den stora depressionen 1929-41
- Orsaker och konsekvenser
- Keynesianism
- Monetarism
- Diskussion
- Slutsats
Finanskrisen 2008
- Orsaker och konsekvenser
- Keynesianism
- Monetarism
- Diskussion
- Slutsats
- Källförteckning
- Böcker
- Hemsidor och artiklar
- Statistik

Utdrag

1933 fick Roosevelt makten och införde ”The new deal”, alltså offentliga stimulanser för att ge människor arbete, influerat av keynesianism. Men det dröjde ända tills andra världskriget tills att ekonomin fungerade igen, då miljontals människor tjänstgjorde vilket gjorde att sysselsättningen ökade kraftigt.
Även resten av världen drabbades, och Tyskland var det land som drabbades hårdast. USA började nu, på grund av deras svåra ekonomiska kris, kräva Tysklands på deras krigsskadestånd från första världskriget. Tyskland var dessutom redan ett... Köp tillgång för att läsa mer

Finanskriser ut nationalekonomiska perspektiv | Utredande text

[1]
Användarnas bedömningar
 • 2016-12-14
  Skriven av Gymnasieelev på Årskurs 3
  Ett bra arbete om nationalekonomi