Finns Gud? | Diskuterande text

Uppsatsen är kvalitetssäkrad av redaktionen på Studienet.se
 • Samhällsvetenskapsprogrammet (SA) Årskurs 1
 • Religionskunskap 1
 • A
 • 7
 • 2431
 • PDF

Finns Gud? | Diskuterande text

En diskuterande text om Guds existens, där eleven frågar sig om man kan bevisa att Gud finns. Eleven redogör för ett flertal argument för och emot att Gud finns, och diskuterar sedan respektive argument utifrån en rad olika perspektiv.

Innehåll

- Argument för att Gud finns
- Argument mot att Gud finns
- Analys
- Källförteckning

Utdrag

Analys av argumenten för att Gud finns
1. Världen är så komplicerad att det måste finnas en skapare. Om vi t.ex. ser en iPhone, tror vi inte att den har kommit till av en slump. Någon måste ha satt ihop den. Sannolikheten för att singla slant och varje gång få krona är 0,00000000000000000000000000000079.
Någon har sagt att det är lika troligt att jorden skapades av en slump som att en storm i ett skrotupplag skulle leda till att det skapades ett fungerande flygplan.

Samma sak gäller med livet där det är mindre sannolikhet av liv bara ”råkade” komma till av en slump än att få krona varje gång man singlar slant. Det finns en viss formgivning och design av världen att det vore konstigt om bara slumpen låg bakom det hela, ett träd kan inte väx upp och ner och ha kol istället för bark. Men det låter ju bara korkat, varför skulle det vara så? Ja om slumpen ändå skapat allt så varför skulle inte det funka? Allt som finns i naturen finns där och har alltid funnits där som t.ex. träd, stenar och bäckar. Det låter ytterst orimligt att det bara skulle ha ramlat ner från himlen och satt sig i marken.

Människor har och kommer alltid att ha svårt att förstå saker som överstiger deras intelligens, eftersom man inte kan förstå att någonting är över ens egna handlingar eller att något är övernaturligt så vill man inte tro på det. T.ex. så tror inte alla på Jesus på grund av hans mirakel, men man är stensäker på att Julius Caesar fanns eftersom han var bara en vanlig kejsare. Även om det finns mer bevis att Jesus fanns så kan man inte tro på honom för att hans verk var så övernaturligt.

2. Alla har olika värderingar om vad som är rätt och fel man har alltid varit medveten att man inte stjäl eller dödar andra människor. Människor reagerar även på moraliska övergrepp om man inte gör det om man själv gör det så gör man det när man blir utsatt för det själv. Självklart har ens föräldrar haft stor del i det hela så detta argument kan många se som irrelevant. Dock så kan man säga att alla diskussioner om detta förutsätter att det finns en måttstock bortom det mänskliga tänkandet. Med vilken rätt försöker... Köp tillgång för att läsa mer

Finns Gud? | Diskuterande text

[1]
Användarnas bedömningar
 • 2015-10-05
  Skriven av Gymnasieelev på Årskurs 3
  det var allt jag behövde. Allt är skriver tydligt och fint bra jobbat!