FIRO-modellen | Sammanfattning

Uppsatsen är kvalitetssäkrad av redaktionen på Studienet.se
 • Teknikprogrammet (TE) Årskurs 2
 • Psykologi 2a
 • C
 • 2
 • 746
 • PDF

FIRO-modellen | Sammanfattning

En sammanfattning som handlar om FIRO-modellen inom gruppdynamik. FIRO (fundamental interpersonal relations orientation) och dess ursprung förklaras här och relateras till ledarskap.

Observera att källor saknas.

Utdrag

Gruppdynamik är tekniken att maximera en grupps förmågor och få den att gemensamt dra åt samma håll. Man sägs att ensam inte är stark… den mest accepterade teorin om hur grupper fungerar kallas för FIRO vilken betyder ”Fundamental Interpersonal Relations Orientation” och den teorin är tagen av Will Schutz, målen är att kunna identifiera utvecklingsfaser anpassa ledarskap i förhållande till utvecklingsfas, förutsättningar är att gruppen har ett gemensamt mål.

FIRO modellen
FIRO är delat i tre huvud fasar Tillhöra, Rollsökning och Samhörighet;
Tillhöra fasen ”in – ut får jag komma ombord?” den här fasen är när en grupp av människor träffas för första gång eller när en ny person vill integrera sig in i gruppen då frågan blir vill jag vara med i gruppen? och gruppens fråga är vill vi ha dig i gruppen? Du har behovet av att bli... Köp tillgång för att läsa mer

FIRO-modellen | Sammanfattning

[1]
Användarnas bedömningar
 • 2016-09-09
  Skriven av Studerande på Termin 8
  braaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaa