Fjärilars evolution | Labbrapport

Uppsatsen är kvalitetssäkrad av redaktionen på Studienet.se
  • Naturvetenskapsprogrammet (NA) Årskurs 2
  • Biologi 1
  • Inget betyg givet
  • 2
  • 344
  • PDF

Fjärilars evolution | Labbrapport

En labbrapport som avser att redogöra för fjärilars evolution, med fokus på hur olika fjärilarters färger påverkar deras chans att överleva i naturen.

Innehåll

Evolutions försök på fjärilar

- Inledning
- Syfte
- Teori
- Material och metod
- Material
- Metod
- Resultat
- Beräkningar
- Diskussion

Utdrag

Material: habitat i form av A3 tidningspapper, 10 st vita lappar, 10 st svarta lappar, 10 st spräckliga lappar och häftmassa.

Metod:
De olika lapparna spreds ut på habitatet (tidningspappret). Allelfrekvenserna A1 och A2 beräknades och skrevs ner. Olika lappar valdes ut slumpvis genom att en utav eleverna vände sig snabbt och en ¨fjäril¨ plockades upp från habitatet med hjälp av häftmassan. De fjärilar som plockats (10st) togs bort och räknades som döda. Efter tio försök räknades de ¨fjärilar¨ som var kvar.
Simuleringar för parning utfördes sedan mellan par av samma färg. För varje par bildades ett barn. Vid udda antal blev en ¨fjäril¨ över och kunde ej para sig. Försöket upprepades med de nya ¨barnen¨ och de överlevande ¨fjärilarna¨. Detta upprepades 4 gånger tills allelfrekvenserna stabiliserats. Resultaten fördes in i en tabell... Köp tillgång för att läsa mer

Fjärilars evolution | Labbrapport

[0]
Inga användarrecensioner än.