Flerspråklighet i skolan | Argumenterande text

Uppsatsen är kvalitetssäkrad av redaktionen på Studienet.se
  • Ekonomiprogrammet (EK) Årskurs 2
  • Svenska som andraspråk 2
  • B
  • 2
  • 930
  • PDF

Flerspråklighet i skolan | Argumenterande text

En argumenterande text som tar en positiv ståndpunkt för flerspråklighet i skolan. Det syftas bland annat på fördröjning av Alzheimers genom ökad hjärnaktivitet. Att en större flexibilitet och bättre arbetesminne finns hos elever som kan flera språk. Detta tas upp genom flitigt användande och referenser til Dagens Nyheter och journalisten Peter Letmark.

Lärarens kommentar

Bra gjort! Mindre fakta från DN skulle höja.

Utdrag

Om man definierar flerspråklighet innebär det ”fullständig behärskning av två olika språk utan interferens mellan de två lingvistiska processerna” (Oestreichers 1974:9, citerat efter Skutnabb-Kangas 1981:85). Om man tydliggör definitionen betyder det att man kan två språk utan några svårigheter.
Flerspråklighet har flera olika positiva effekter eftersom hjärnan ständigt utsatts för varierande språk och måste då kunna ta in informationen även fast språket skiftar. Det skapar en träning för hjärnan då hjärnan måste hålla tillbaka de andra språken när det inte används på grund av att flerspråkiga alltid har sina andra språk aktiva. ( dn.se ”Markus var flerspråkig redan i magen” skriven av journalisten Peter Letmark). Alltså skapas de ny förutsättningar I och med hjärnan hela tiden tränar... Köp tillgång för att läsa mer

Flerspråklighet i skolan | Argumenterande text

[0]
Inga användarrecensioner än.