Flodkulturer och Högkulturer under Forntiden | Historia

Uppsatsen är kvalitetssäkrad av redaktionen på Studienet.se
  • Högskola och Universitet Termin 1
  • Historia
  • Inget betyg givet
  • 5
  • 1301
  • PDF

Fördjupningsarbete: Flodkulturer och Högkulturer under Forntiden | Historia

En fördjupningsuppgift som undersöker flodkulturer (högkulturer) under forntiden. Eleven beskriver först vilka kriterier som måste uppfyllas för att en kultur ska kunna anses vara en högkultur. Sedan redogör eleven för fyra olika flodkulturer: Mesopotamien, Egypten, Kina och Indien.

Innehåll

- Flodkulturerna under forntiden
- Mesopotamien
- Egypten
- Kina
- Indien
- Källförteckning

Utdrag

"Flodkulturerna under forntiden:
Vatten har alltid varit en uppsamlingsplats för såväl människor och djur genom tiderna. Utan vatten inget liv! Detta utnyttjade människorna under forntiden och flodkulturer, även kallade högkulturer bildades. För att kunna kallas för Högkultur finns det tre kriterier som måste uppfyllas: 1. Överskott på mat så att människorna kunde ägna tid åt att utöva andra yrken. 2. Centralmakt som styr folket. 3. Gemensam religion. (Westerström, B., 2013) Det var kring områdena mellan floderna Eufrat och Tigris; dåvarande Mesopotamien, men nuvarande Irak, vid Nilen i Egypten, vid floden Indus i nuvarande Pakistan och vid Hu Huang He, mer känd som Gula Floden i Kina som dessa kulturer uppstod. (Axelsson, M., 2013)."... Köp tillgång för att läsa mer

Flodkulturer och Högkulturer under Forntiden | Historia

[0]
Inga användarrecensioner än.

Material relaterade till Flodkulturer och Högkulturer under Forntiden | Historia.