Flodkulturer till medeltid | Historiska epoker | Instuderingsfrågor

Uppsatsen är kvalitetssäkrad av redaktionen på Studienet.se
 • Estetiska programmet (före 2011) Årskurs 3
 • Historia A
 • B
 • 8
 • 2307
 • PDF

Frågor och svar: Flodkulturer till medeltid | Historiska epoker | Instuderingsfrågor

Frågor med längre svar kring ett antal olika epoker inom historien: flodkulturerna, antikens Aten, Romarriket och medeltiden. Vidare så diskuteras och kvarlevor och berättande källor, samt historiska epoker. Se alla frågor som besvaras under "Innehåll".

Lärarens kommentar

Mycket bra svar på frågorna. Siktar du på de högre betygsstegen måste du dock utveckla din källkritik av dina källor du använt dig för att besvara frågorna. Skriv gärna ett stycke eller två i samband med din källförteckning. Här kan du med fördel utgå ifrån de källkritiska kriterierna som du diskuterat i fråga 1b. Även några små formaliamissar. När du använt internet som källa skall du också redogöra för det datum då du tagit del av informationen. Detta eftersom att innehåll på internet kan förändras över tid.

Elevens kommentar

Utveckla källorna samt källkritiken.

Innehåll

1. Flodkulturer: Beskriv vilka förutsättningar (flera) som krävs för att en flodkultur skulle kunna uppstå. Diskutera: Hur förändrades livet för människorna när de övergick från att vara jägare och samlare till bofasta i en flodkultur? Lyft kulturella, sociala och vetenskapliga effekter. Diskutera också: Varför har förändringarna varit ett centralt steg för den mänskliga utvecklingen? Ditt svar ska utgå ifrån någon av de ovan nämnda flodkulturerna.

2. Kvarlevor och berättande källor: Två kategorier källor som historiker använder sig av är kvarlevor och berättande källor. Karnaktemplet är ett exempel på en kvarleva och Hamurabis lagar ett exempel på en berättande källa. Diskutera: Vilka svårigheter kan uppstå när historiker ska använda dessa källtyper för att skriva historia? Gå igenom först kvarlevor och gå sedan in på berättande källor.

3. Antikens Aten: Hur styrdes stadsstaten Aten? Vilka grupper i samhället hade makt och inflytande? Analysera och diskutera: Varför förändras styret?/Vad har tvingat fram/möjliggjort förändringarna från antikens Aten till den romerska republiken?

4. Romarrikets republik: Hur styrdes den romerska republiken? Vilka grupper i samhället hade makt och inflytande? Analysera och diskutera: Varför förändras styret?/Vad har tvingat fram/möjliggjort förändringarna från Romarrikets republik till det feodala och medeltida Europa?

5. Medeltiden: Hur styrdes rikena under medeltiden? Vilka grupper i samhället hade makt och inflytande? Analysera och diskutera: Varför förändras styret?

6. Historiska epoker: Vad är en historisk epok? Varför är det så vanligt inom historieämnet att använda sig av epokbegrepp? Vilka problem i historieskrivning/forskning kan epokindelningar medföra? Diskutera: Kan epokbegreppen användas för att sortera utomeuropeiska historiska perioder? Varför/varför inte? (Visa i din diskussion på konkreta argument för och emot.) Diskutera sedan: Finns alternativa indelningar som också skulle kunna fungera? Om ja: Hur? Om nej: Varför inte?

7. Källförteckning

Utdrag

"Historiska epoker:
En epok är ett hjälpmedel för att enklare kunna förstå historiens stora och viktiga delar, det är viktigt att tänka på att epokernas början och slut är mycket ungefärliga och att man utgår från ett europeiskt synsätt, varför man använder sig utav epoker inom historia är för att man på så sätt enklast förklarar de största viktigaste delarna under en viss tidsperiod, i denna epok beskriver man oftast utvecklingen för ekonomin, politik, kultur och religion samt de sociala förhållandena.

Problem som uppstår när man använder sig utav epokindelningar är oftast att dessa indelningar är taget ur ett europeiskt synsätt och kanske inte stämmer in med de andra epokindelningar, även tiden för epokerna varierar i de olika synsätten, ett exempel på detta är att medeltiden upphörde omkring 1300-talet i Italiens historia men om man jämför med Skandinavien så upphör den inte för ens 1500-talet, det är viktigt att inte se epoker som exakta tidsperioder utan mer som ett hjälpmedel för att enklare dela upp och förstå historiens gång."... Köp tillgång för att läsa mer

Flodkulturer till medeltid | Historiska epoker | Instuderingsfrågor

[3]
Användarnas bedömningar
 • 2015-03-12
  Väldigt hjälpsam uppsats då jag själv hade svårt att få ett grepp om var jag skulle börja med denna uppgiften!
 • 2015-02-17
  Skriven av Gymnasieelev på Årskurs 3
  Mycket bra lätt att följa texten
 • 2015-03-18
  Skriven av Gymnasieelev på Årskurs 3
  Bra och utförlig uppsats