Flödestätheten i en platt spole | Labbrapport | Fysik

Uppsatsen är kvalitetssäkrad av redaktionen på Studienet.se
  • Naturvetenskapsprogrammet (NA) Årskurs 2
  • Fysik 2
  • A
  • 7
  • 979
  • PDF

Flödestätheten i en platt spole | Labbrapport | Fysik

Den här labbrapporten har som syfte att verifiera flödestäthetens formel. Flödestätheten undersöks vid tre olika tillfällen beroende på radien, antalet varv och strömmen, flödestätheten är proportionell mot den inducerade spänningen i spolen. Resultaten visas med hjälp av tabeller och diagram.

Innehåll

Sammanfattning
Teori
Materiel och utförande
Resultat
Slutsats
Diskussion

Utdrag

MATERIEL
* Vridresistor
* Spole med 12000 varv
* Voltmeter
* Sladdar
* En plan bräda med cirkulära spår
* Amperemeter

SLUTSATS
Slutsatsen som uppkom att det är tre viktiga faktorer som påverkar flödestätheten och det var radien, antalet varv och strömmen.
Ändrimgen i flödestätheten i spolen (B) som hade enheten (enheter) var proportionell mot den inducerade spänningen. Värdet som visades på voltmetern är egentligen strömmen men eftersom U ∞ B, blir det samma värde på flödestätheten men inte riktigt med enheten Tesla och det skrevs istället Enheter, det betyder att det är inte definierat. I tabell 1.1 ökade flödestäthetens värde, ju högre ström desto högre spänning blir och det var samma i tabell 1.2, där blev fältets värde högre ju fler antal varv fanns... Köp tillgång för att läsa mer

Flödestätheten i en platt spole | Labbrapport | Fysik

[0]
Inga användarrecensioner än.