Fluggornas Herre | Filmanalys | Frågor och svar

Uppsatsen är kvalitetssäkrad av redaktionen på Studienet.se
  • Estetiska programmet (ES) Årskurs 3
  • Psykologi 1
  • A
  • 4
  • 2112
  • PDF

Fluggornas Herre | Filmanalys | Frågor och svar

En filmanalys av "Flugornas Herre" (Regisserad av Peter Brook i 1963 och Harry Hook 1990), gjorda utifrån boken "Lord of the Files" av William Golding. Med en rad olika frågor fokuserar eleven på de psykologiska aspekterna av karaktärerna, gruppdynamiken och handlingsutvecklingen, och redogör för dessa.

Innehåll

Flugornas Herre

- Hur ser gruppen ut innan den delas?
- Hur kommer det sig att den stora gruppen delas i två?
- Hur ser det ut i Ralphs grupp?
- Hur ser det ut i Jacks grupp?
- Hur påverkas de olika personerna av gruppen?
- Hur påverkas gruppen av ”ledarna”?
- Ge två exempel ur filmen där du skulle handlat lika som (motivera)
- Ge minst två exempel ur filmen där du skulle handlat annorlunda än (motivera)
- Ge minst två exempel för både Ralph och Jack där de på ett tydligt sätt påverkar gruppen på det sätt de vill.
- Ge några exempel på hur några av de olika karaktärerna förändras under filmens gång.

Utdrag

"Alla blir väldigt lätt påverkade i den situationen eftersom de blir rädda för att ha missat sin chans att någonsin bli räddade. Jack får väldigt dåligt samvete men istället för att erkänna att han gjort fel, förnekar han situationen och hamnar i en situation där han väljer att följa Freud's teori om bortträngning istället och väljer att bli ledare för sin egen grupp."... Köp tillgång för att läsa mer

Fluggornas Herre | Filmanalys | Frågor och svar

[0]
Inga användarrecensioner än.