Flugornas Herre | Bok och Film

Uppsatsen är kvalitetssäkrad av redaktionen på Studienet.se
 • Samhällsvetenskapsprogrammet (före 2011) Årskurs 2
 • Svenska A
 • C
 • 3
 • 1184
 • PDF

Analys: Flugornas Herre | Bok och Film

En analys av William Goldings verk "Flugornas Herre", samt en jämförelse mellan boken och dess filmatisering. Fokus ligger framför allt på handlingen, och skillnader vad gäller miljö, språk och skildring av karaktärerna.

Innehåll

Flugornas Herre (Lord of the Flies):
- Nyckelord
- Handlingen
- Skillnader mellan bok och film
- Sammanfattning

Utdrag

"Jag har valt att läsa den klassiska boken flugornas herre av William Golding. Den kom ut 1954 och översattes till svenska 1959. Det har också gjorts 2 filmer om boken. Jag såg filmen som Harry Hook gjorde 1990. Flugornas herre är en klassisk bok med mycket symbolik och det finns många tolkningar av bokens innehåll. Det onda mot det goda, filosofiska tankar om vad som styr vårt samhälle. Demokrati mot enväldig makt, lag och ordning mot anarki. Rent stilmässigt hittar man drag av antites dvs. det goda mot det onda och det finns inget däremellan. Det är också en typisk allegori, en liknelse, metafor som byggts ut till en hel berättelse om hur samhället är uppbyggt och vad människan är kapabel att åstadkomma för att få makt.

Det finns tre nyckelord i boken: Elden som symbolisera hoppet, odjuret som är ondskan och snäckan som till en början styr demokrati, lag och ordning."... Köp tillgång för att läsa mer

Flugornas Herre | Bok och Film

[2]
Användarnas bedömningar
 • 2014-05-26
  Bra text, lite dålig styckeindelning, annars kanon!
 • 2014-05-01
  grymt jobbat kompis !