Flugornas herre & Djurfarmen | Jämförelse

Uppsatsen är kvalitetssäkrad av redaktionen på Studienet.se
  • Naturvetenskapsprogrammet (NA) Årskurs 1
  • Svenska 1
  • C
  • 5
  • 1867
  • PDF

Flugornas herre & Djurfarmen | Jämförelse

En jämförelse mellan George Orwells "Djurfarmen" och filmen "Lord of the Flies" ("Flugornas herre") efter romanen med samma namn. Eleven diskuterar verkens karaktärsskildringar, miljöbeskrivningar, teman och budskap samt olika konflikter.

Innehåll

Likheter
Handling:
Karaktärerna:
Konflikter:
Budskap:
Språk:
Symbol:
Skillnader
Genre:
Karaktärerna:
Miljön:

Utdrag

Jag har läst boken Djurgården och sett filmen Flugornas herre. På många ställen kan jag finna likheter mellan dessa två olika berättelser. Budskapet är den absolut största likheten. I följande text kommer jag att ta upp de viktigaste likheter och skillnader jag har märkt.
Likheter
Handling:
Boken Djurgården är en fabel skriven av George Orwell, en engelsk författare, år 1945. Den handlar om en farm i England som ägs av Mr.Jones, en mycket bestämd man. Trots hans negativa beteende, var alla djuren på gården mycket nöjda över allt dom hade, tills det kom en ekonomisk kris som ställde till allt. Mr. Jones började supa och blev en usligt dålig husbonde, galten ”Majoren” ansåg att det nu var dags för alla djuren att göra revolt. Dom bestämmer sig för att köra iväg Mr.Jones och hans fru. Nu är det djuren som skall klara sig på egen hand. Flugornas herre utspelar sig på 1990- talet, det förstår man när pojkarna Piggy och Ralph pratade om tv apparater. Man kan dessutom se det på deras klädsel och höra det på talspråket de använder. I början får vi veta att under ett flyghaveri, kämpade några pojkar hetsigt för sina liv bland havets hastigt dansande vågor. Ralph och Piggy samt några andra engelska pojkar, alla mellan sex till tolv år lyckades överleva olyckan och blir strandsatta på en öde ö.
Redan nu finner jag en likhet. Boken beskriver hur djuren måste klara sig på egen hand, vilket ”Flugornas herre”, också gör. Men i detta fall är det karaktärerna pojkar istället för djur. En annan likhet är att båda utspelar under 1900 talet. Karaktärerna i båda berättelser är från England.
Karaktärerna:
I boken ”Djurgården”, bildar grisarna en grupp. De var de smartaste djuren på farmen. Efter en period ville de få återtagande av människor, med hjälp av en plan som Snöboll gjort. Snöboll var en mycket god talare, som var älskad av alla. Han ville ha det... Köp tillgång för att läsa mer

Flugornas herre & Djurfarmen | Jämförelse

[0]
Inga användarrecensioner än.