Flugornas herre | Sociologiska perspektiv | Instuderingsfrågor

Uppsatsen är kvalitetssäkrad av redaktionen på Studienet.se
 • Samhällsvetenskapsprogrammet (SA) Årskurs 3
 • Sociologi
 • C
 • 3
 • 1608
 • PDF

Flugornas herre | Sociologiska perspektiv | Instuderingsfrågor

Instuderingsfrågor med utgångspunkt i filmen "Flugornas herre", baserad på William Goldings roman från 1954 med samma namn. Eleven diskuterar filmens handling och karaktärer utifrån en rad sociologiska perspektiv, med hjälp av bl.a. Karl Marx, Max Webers och Émile Durkheims teorier.

Notera att källhänvisning saknas.

Lärarens kommentar

Bra skriven med en del tankar.

Innehåll

Analys av filmen "Flugornas herre"

- Vilket slags samhälle är detta?
- Hur kan man förklara samhällsstrukturen utifrån Max Weber syn på samhället och Emile Durkheims?
- Vilket sätt påverkar människorna strukturen i samhället samt på vilket sätt påverkas människorna av samhällsstrukturen i det här samhället?
- Kan man använda Karl Marx förklaring på samhällsstruktur här?

Utdrag

En teori vid namn symbolisk interaktions som Max Weber använde sig av handlade om att man tror att det är den mänskliga sociala handlingen som skapar vår samhällsstruktur. Man försöker att förstår människorna utifrån deras sätt att agera på och anledningarna till varför de agerar på det sättet. Emile Durkheim däremot menade att pågarna föddes i ett samhälle där man... Köp tillgång för att läsa mer

Flugornas herre | Sociologiska perspektiv | Instuderingsfrågor

[1]
Användarnas bedömningar
 • 2015-10-12
  Skriven av Gymnasieelev på Årskurs 3
  väldigt braaaaaaaaaaaaaaaa :D