Flugornas herre & The Beach | Jämförelse

Uppsatsen är kvalitetssäkrad av redaktionen på Studienet.se
  • Samhällsvetenskapsprogrammet (SA) Årskurs 2
  • Svenska 2
  • B
  • 3
  • 1601
  • PDF

Flugornas herre & The Beach | Jämförelse

En jämförelse av romanen "Flugornas herre" av William Golding och filmen "The Beach", skapad utifrån romanen med samma namn skriven av Alex Garland. Verkens gemensamma teman och budskap tas upp och diskuteras, till exempel går jämförelsen in på gruppdynamik, drömmar och vad som formar oss människor och vårt beteende.

Dokumentet innehåller lärarens kommentarer.

Utdrag

Det första stora gemensamma motiven är fördelningen av civilisationen och kampen om makten. I Både boken och filmen lever de ett skildrat samhälle som isolerats från resten av världen. Båda grupperna på vardera ö, måste organisera vem som ska göra vad och hur allt ska skötas, för att gruppen ska kunna fungera på ett bra sätt. I båda verken verkar organiseringen till en början bra men efter ett tag början kampen om makten och flera gruppbildningar och intriger skapas. När Richard i The Beach först kommer... Köp tillgång för att läsa mer

Flugornas herre & The Beach | Jämförelse

[0]
Inga användarrecensioner än.