Flyktingkrisen och den fria rörligheten i EU | Diskussion

Uppsatsen är kvalitetssäkrad av redaktionen på Studienet.se
  • Ekonomiprogrammet (EK) Årskurs 2
  • Affärsjuridik
  • C
  • 6
  • 1628
  • PDF

Flyktingkrisen och den fria rörligheten i EU | Diskussion

En analyserande text om hur EU:s inre marknad och medlemsländer drabbas utav den just nu största flyktingkatastrofen sedan andra världskriget.

På vilket sätt utgör flyktingkrisen ett hot mot de fyra friheterna?

Lärarens kommentar

Väldigt bra dock måste jag variera språket lite mer.

Elevens kommentar

Skriva mer med juridiskt språk.

Innehåll

På vilket sätt utgör flyktingkrisen ett hot mot de fyra friheterna?

- Inledning
- Diskussion
- Referenser

Utdrag

Inledning
Året var 1957 då Romfördraget skrevs under vilket var grunden för den inre marknaden. År 1993 trädde den inre marknaden fram och blev en skriven konvention. Den inre marknaden innefattar de fyra friheterna som gäller bland de 28 medlemsländerna och de tre ESS-länderna. Med det följer det med 500 miljoner konsumenter och omkring 20 miljoner företag och mellan dessa 28 medlemsländer ska kapital, tjänster, varor och personer kunna röra sig fritt utan att drabbas av tullar, diskriminering, avgifter eller nationella krav. Poängen med de fyra friheterna är att det inte ska vara några problem att röra sig fritt inom EU:s tullar oavsett om det gäller en person eller varor. 1 När man väl skriver på att man är med i EU så följer det med ett par andra avtal och ett av dem är Schengenavtalet. Schengenavtalet utgör ett område där du garanterat som människa har fri rörlighet.

Schengenavtalet trädde fram 1995 och huvudprincipen med avtalet är att man ska kunna resa fritt mellan de länder som anslutit sig till samarbetet. De människor som befinner sig inom Schengenområdet har rätt till att resa utan att visa pass när de passerar de inre gränserna i ett land. Detsamma gäller för de människor som har uppehållstillstånd. De som är asylsökande får inte ta del av den gemensamma ”resa fritt” principen. Om ett land som tillexempel Tyskland väljer att lämna Schengensamarbetet innebär det att man återupptar gränskontrollerna och då är oftast är anledningen att landet hotas av terrorism, demonstrationer eller större evenemang men i Tysklands fall så är det för att flyktingar ska hindras att söka asyl i Tyskland.2... Köp tillgång för att läsa mer

Flyktingkrisen och den fria rörligheten i EU | Diskussion

[0]
Inga användarrecensioner än.