FN & EU | Sammanfattning

Uppsatsen är kvalitetssäkrad av redaktionen på Studienet.se
 • VVS- och fastighetsprogrammet (VF) Årskurs 3
 • Annat
 • D
 • 8
 • 1460
 • PDF

FN & EU | Sammanfattning

En sammanfattning av FN och EU. Eleven redogör för en rad olika fakta om respektive organisation och berättar om deras historia, arbetsuppgifter samt funktion.

Notera att källor saknas.

Utdrag

1: Fn grundades 1942. Världen var trött efter första och andra världskrigen. Man ville inte att detta skulle upprepas. Därför startades FN. När FN bildades hade dom 51 medlemsländer.

2: Namnet förenta nationerna är missvisande för att på engelska är det United nations och då blir sammanfattningen UN och inte FN.
3: Folket har insett att krig kostar för mycket pengar och dödar många mäniskor vilket leder till att man hamnar efter i utvecklingen. Det är andledning till att FN tredubblats. Folk vill inte ha krig pga av de orsakerna.

4: Säkerhetsrådets tycker jag är viktigast! Säkerhetsrådets ansvar är att upprätthålla världsfred och avvärja hot mot den internationella säkerheten.
Säkerhetsrådets uppgifter:
• Undersöka varje konflikt eller situation som kan leda till en internationell konflikt.
• Presentera förfaringssätt och förlikningsvillkor för att få fram en lösning.
• Rekommendera handlingar mot varje hot eller aggressiv handling.
• Presentera förslag för generalförsamlingen i samband med val av generalsekreterare
5: En av de viktigaste underorganet tycker jag är FN miljöprogram!
De verkar för en bättre miljö runt om i världen och därmed en ökad levnadsstandard för oss alla som sker med hänsyn till hållbar utveckling. Organisationen stöder utbildning i miljöfrågor och samarbete med dessa frågor länder emellan.

Det andra viktigaste under organet tycker jag är UNICEF!
Detta är det enda organet som är helt... Köp tillgång för att läsa mer

FN & EU | Sammanfattning

[1]
Användarnas bedömningar
 • 2015-09-27
  Skriven av Gymnasieelev på Årskurs 3
  En bra sammanfattning, nackdel att källor saknas och att de inte är en utförlig och nyanserad sammanfattning.