FN - Förenta Nationerna | Sammanfattning

Uppsatsen är kvalitetssäkrad av redaktionen på Studienet.se
 • Samhällsvetenskapsprogrammet (SA) Årskurs 3
 • Samhällskunskap 3
 • D
 • 8
 • 2294
 • PDF

FN - Förenta Nationerna | Sammanfattning

En utförlig sammanfattning som handlar om FN (förenta nationerna). Här berättas om organisationens syfte och bakgrund, hur deras arbete fungerar samt om deras huvudorgan och underorgan.

Innehåll

- FN
- Huvudorgan
- Underorgan
- Källförteckning

Utdrag

I första artikeln i FN-stadgan som består av 111 artiklar anges FNs syfte som är att hindra fredsbrott, lösa konflikter, upprätthålla fred och säkerhet och befästa världsfreden med åtgärder som är grundade på principen om folks självbestämmanderätt och likaberättigande. FN ska också driva för internationellt samarbete för lösning av konflikter och främja för mänskliga rättigheter och grundläggande friheter åt alla. I andra artikeln i FN-stadgan skrivs det bl.a. att våld eller hot om våld inte får användas mellan stater i konflikt med varandra.1 Efter händelserna i Nazityskland tvingades världen till att förhindra liknande saker från att upprepa sig. I första artikeln står det tydligt om att främja aktningen för mänskliga rättigheter och grundläggande friheter åt alla oavsett ras, kön, religion eller språk. Även när stadgan beskriver huvudorganens uppgifter nämns återigen skyldigheten till att främja de mänskliga rättigheterna. Enligt stadgan ska Generalförsamlingen bidra till att förvekliga mänskliga rättigheter och grundläggande friheter åt alla.2 Enligt FN-stadgan har FN 6 huvudorgan: Generalförsamlingen som är det centrala huvudorganet där alla medlemsländer är representerade och har en röst oavsett storlek, BNP eller inv. antal etc. är främst ett diskussionsforum för medlemsländerna. Alla beslut förutom budget-, stadge-, val- och medlemsfrågor och andra organisatoriska frågor är beslutande annars är beslutan enbart rekommenderande.3 Säkerhetsrådet diskuterar endast frågor som rör fred och säkerhet och har 15 medlemsländer varav 5 är ständiga och de 10 andra sitter i 2-årsperioder och man byter ut 5 länder varje år. De 5 ständiga länderna är Frankrike, USA, Storbritannien, Ryssland och Kina och dessa länder har veto-rätt. För att något ska antas måste 9 länder säga JA om ett av de ständiga länderna säger NEJ kallas det Veto. Enligt praxis ska de övriga 10 länderna alltid bestå av 5 från Afrika och Asien, 2 från Latinamerika, 2 från Västeuropa och 1 från Östeuropa.4 Ekonomiska och sociala rådet är ägnat åt just ekonomiska (transporter, industrialisering, handel m.m.) och sociala (rasdiskriminering, kvinnors rättigheter, brottslighet m.m.) frågor. Besluten är rekommendationer om t.ex. utbildningen ska förbättras i världen m.m. Rådet har 54 medlemmar som väljs av Generalförsamlingen och sitter då i tre år. Man har vanligtvis ett möte per år och besluten fattas med majoritet.

Förvaltarskapsrådet består av de 5 ständiga medlemmarna i säkerhetsrådet, varje land har 1 röst och besluten fattas med majoritet. Detta råd finns för att när organisationen bildades fanns det vissa områden i världen som inte hade ett eget fungerande statsskick. Dessa kunde vara områden som t.ex. styckats av från förlorarstater i andra världskriget eller kunde vara tidigare kolonier. Dessa områden hamnade under FN-skydd och kallades förvaltarskapsområden. Rådets verksamhet upphörde formellt år 1994 trots att det är ett huvudorgan då det sista området blev självstyrande. Rådet ska återupptas vid behov.6 Internationella Domstolen är det främsta juridiska organet FN har. Domstolen har 15 medlemsländer, 5 väljs vart 3e år av Säkerhetsrådet och Generalförsamlingen och sitter i en 9års-period. Domstolen är i Haag, kan med bindande verkan ge domar i konflikter mellan stater, utslagen kan inte överklagas och båda parterna måste vända sig till domstolen annars avisas målet då domstolen inte är behörig.7 Sekretariatet har en form... Köp tillgång för att läsa mer

FN - Förenta Nationerna | Sammanfattning

[1]
Användarnas bedömningar
 • 2017-03-09
  Skriven av Elev på Årskurs 9
  Bra! Gav ganska mycket information