FN | Instuderingsfrågor

Uppsatsen är kvalitetssäkrad av redaktionen på Studienet.se
  • Samhällsvetenskapsprogrammet (SA) Årskurs 3
  • Internationella relationer
  • MVG
  • 8
  • 4086
  • PDF

FN | Instuderingsfrågor

Instuderingsfrågor som handlar om FN.

Innehåll

1. Beskriv FN som organisation
A Berätta utförligt om FN:s tillkomst
1 b Nämn några av FN:s viktigaste uppgifter:
1 c Förklara FN:s uppbyggnad utförligt

2. FN:s fredsbevarande arbete
a) Redogör utförligt för de strategier och mål som FN har för sitt fredsbevarande arbete

2b FN Arbete Afghanistan
c) Avsluta med att värdera det fredsbevarande arbete som FN gör i världen

3 Säkerhetsrådet har ett viktigt ansvar för FN:s fredsbevarande operationer. Din
uppgift är därför att beskriva rådets arbete, funktion och organisation.

a) Berätta utförligt om säkerhetsrådets tillkomst

b) Nämn några av säkerhetsrådets viktigaste uppgifter

c) Förklara utförligt säkerhetsrådets uppbyggnad

d) Avsluta med en kritisk granskning av säkerhetsrådet som organisation

Källor

Utdrag

1. Beskriv FN som organisation
A Berätta utförligt om FN:s tillkomst
År 1920 togs de första trevande stegen för bildandet av FN och man bildade säkerhetsorganisationen som skulle kallas för nationernas förbund. Detta blev dock en stor flopp och de större världsmakterna agerande fortfarande utifrån sin egen vilja och nationernas förbund hade minimalt med inflytande under sin tid. Det krävdes bl. a enhällighet i alla beslut gällande sakfrågor inom organisationen för att det skulle kunna verkställas. Det skulle dröja ända till andra världskriget innan man kunde börja utforma den organisation som FN har blivit till idag och i juni år 1941 deklarerade de allierade världsmakterna att man skulle arbeta tillsammans för att skapa fred. Grunden för skapandet var att andra världskriget under sin sexåriga period hade lyckats skörda 60 miljoner offer och Europa präglades av mycket svår fattigdom. Augusti samma år skrev både USA:s och Storbritanniens premiärminister under ett dokument, där man föreslog vilka typer av arbetsmetoder man skulle använda i sitt internationella freds- och säkerhetsarbete. År 1942 lanserade man namnet för organisationen och namnet skulle bli Förenta Staterna. Den 25 april år 1945 anordnades den första konferensen där representanter från femtio länder deltog med att utforma FN:s stadgar inom organisationen. Den 24 oktober samma år inträder FN:s stadgar, vilket gör att organisationen formellt träder i kraft och arbetet för FN kunde nu börja.
1 b Nämn några av FN:s viktigaste uppgifter:
De finns tre viktiga uppgifter som man främst talar om inom FN:s organisation och dessa områden är: fred, mänskliga rättigheter och fattigdom. Det finns även en miljökonvektion som bildades år 1988 där man tar hand om klimatfrågor. Att bevara världsfreden är förmodligen den viktigaste uppgiften inom organisationen och man offentliggör även på sin egen hemsida att freden är den centralaste uppgiften inom organisationen.
För FN har ett centralt mål alltid varit att bevara världsfreden. FN har bidragit till lösningar av tvister mellan nationer, minskning av spänningar, förebyggande av konflikter och stopp för strider. Världsorganisationen har genomfört komplicerade operationer som inneburit fredsskapande åtgärder, fredsbevarande insatser och humanitärt bistånd. FN har även spelat en viktig roll vid lösningen av några av de mest långdragna konflikterna under senare år.
Utveckling och fattigdomsbekämpning

Den sociala och ekonomiska utvecklingen har en annan central roll i FN:s arbete och det är ett området som man börjat inrikta sig mer på för att förbättra på senare tid. Inom det här området arbetar man bl. a för att barn ska få tillgång och möjlighet att få gå i skolan. FN:s menar att en skolgång ger barn en god start i livet och detta är en möjlighet alla barn ska få, oavsett vart i världen man bor. Trots FN:s hårda arbete för att barn ska få gå i skolan, finns det ca 70 miljoner barn där majoriteten är kvinnor som inte får möjligheten att gå i skolan. Orsakerna är flera och den främsta är förmodligen att barnen måste ta ansvar för arbetsuppgifter i hemmen eller bidra till att försörja familjen på annat ekonomiskt vis. Skolorna som FN ansvarar för erbjuder både gratis mat och utbildning, för att motivera föräldrarna att låta barnen gå i skolan. En annan organisation som gör detta arbete möjligt är bl. a organisationen World food programme som gör att barnen får gratis tillgång till mat. Det första av de världskända millenniemålen handlar om att man vill minska den extrema fattigdomen och hungern som existerar i dagens värld. Målet är att man till år 2015 ska halvera andelen fattiga och hungrande människor. Anledningen att fattigdomen och hungern tas upp under samma mål beror på att de är nära sammankopplade och man .... Köp tillgång för att läsa mer

FN | Instuderingsfrågor

[0]
Inga användarrecensioner än.