FN och Milleniemålen | Fattigdom | Samhällskunskap A

Uppsatsen är kvalitetssäkrad av redaktionen på Studienet.se
 • Samhällsvetenskapsprogrammet (före 2011) Årskurs 3
 • Samhällskunskap A
 • VG
 • 16
 • 5386
 • PDF

Fördjupningsarbete: FN och Milleniemålen | Fattigdom | Samhällskunskap A

Ett fördjupningsarbete i Samhällskunskap A, där syftet är att undersöka hur det går med FN:s millenniemål om att minska fattigdomen i världen till år 2015. Eleven riktar särskilt fokus på fattigdomsbekämpningen i Vietnam och Tanzania. Vidare så demonstrerar eleven hur människor och i-länder kan påverka och bidra till fattigdomsbekämpningen. Eleven tar utgångspunkt i följande frågeställningar:

- Hur går det med millenniemålen?
- Hur bidrar Sverige och andra rikare länder till att målen nås?
- Hur och med vad kan vi människor bidra till att fattigdomen minskas? Vad bidrar vi människor i Sverige med?

Innehåll

FN och millenniemålen – hur halvera fattigdomen till 2015? 3
1. Inledning 3
2. Syfte 3
3. Frågeställningar 4
4. Analys 4
4.1 Millenniemålets 8 mål 5
4.2 Fattigdomen i världen 5
4.3 Hungern i världen 5
4.4 Vietnams 6
4.5 Tanzania 8
4.6 Jämförelse 10
4.7 Sverige och andra länder för fattigdomsbekämpning 12
5. Diskussion 18
5.1 Slutsats 19
Källa 22

Utdrag

"1. Inledning:

Var femte människa lever i extrem fattigdom. Idag lever 1,2 miljarder människor i extrem fattigdom. Medellivslängden för dem är ofta bara halva den vi har i Sverige, 40 år istället för 80 år nästan varje dag kan vi läsa dessa rubriker i tidningarna, höra på nyheterna eller radio. Idag kan man kategorisera fattigdomen då det finns fattiga som lever på en dollar och mer per dag sedan finns det extrem fattigdom där människor lever under en dollar om dagen. Detta är ett stort problem som påverkar oss alla, ett både gripande och fruktansvärt problem.

Om man tittar på dagens statistik och jämför med flera år tillbaks så har vi åstadkommit en del då vi minskat antalet fattiga i världen. Detta har självklart verkställts av oss människor, politiker, organisationer, kända personer som skådespelare, musiker, konstnärer och ännu fler genom vårt engagemang och samtycke. Men dock har vi en lång väg kvar innan vi lyckats utrota fattigomen helt, vilket vore en obeskrivlig dröm.

För att kunna uppnå denna dröm som vi alla vill världen över har vår fredliga organisation FN, förenta nationerna, fått i uppgift att komma upp med lösningar till problem och utföra de för att skapa en så bättre värld som möjligt för oss alla människor att leva i.

Därför beslöt FN:s generalförsamling att använda millennieskiftet till 2000-talet som en hävstång för världens ledare att på nytt ställa sig bakom några av sina löften till världens folk.

Mellan den 6:e och 8:e september 2000 samlades FN:s dåvarande 189 medlemsländer till ett så kallat Millennietoppmöte i New York. 147 länder representerades av sina stats- eller
regeringschefer.

På toppmötet antogs Millenniedeklarationen som definierar ett antal olika mål inom sju områden där fattigdomsbekämpning är en utav dem. Därigenom införde man millenniemålen som idag består av åtta mål. Och det första millenniemålet målet som finns med och som vi kommer att arbeta med och undersöka, är att halvera världens fattigdom och hunger till år 2015."... Köp tillgång för att läsa mer

FN och Milleniemålen | Fattigdom | Samhällskunskap A

[5]
Användarnas bedömningar
 • 2015-12-13
  Skriven av Gymnasieelev på Årskurs 2
  Väldigt bra i min åsikt, berättar verkligen om hur fattigdomen påverkar oss i samhället idag.
 • 2014-06-18
  ganska bra är den exacat vad jag letade efrter
 • 2016-12-11
  .........................
 • 2016-01-11
  Skriven av Gymnasieelev på 2. IB
  Bra skriven, väldigt omfattande