FN:s agerande under Koreakriget | Liberalt och realistiskt perspektiv

Uppsatsen är kvalitetssäkrad av redaktionen på Studienet.se
  • Samhällsvetenskapsprogrammet (SA) Årskurs 3
  • Internationella relationer
  • C
  • 11
  • 3250
  • PDF

Analys, Fördjupningsarbete: FN:s agerande under Koreakriget | Liberalt och realistiskt perspektiv

En analys av FN:s agerande under Koreakriget, som utgår från ett liberalt samt ett realistiskt perspektiv. Analysen fokuserar på hur Säkerhetsrådets beslut påverkade FN:s deltagande i Koreakriget.

Lärarens kommentar

Du har gjort en bra analys och kommit fram till en konkret analys med hjälp av de olika resolutioner som säkerhetsrådet framtagit.

Innehåll

1 Inledning 3
1.1 Frågeställning 3
1.2 Metod/perspektiv 3
2. Undersökning 3
2.1 Inledning 4
2.2 Bakgrund/Fakta 4
3. Slutsats 7
3.1 Hur reagear FN? Vilket beslut var viktigast? 7
3.2 Agerande och beslut från båda perspektiven 8
4. Sammanfattning 10
5. Källförteckning 10

Utdrag

Vid andra världskrigets slut kapitulerade de Japanska trupperna i Korea då Sovjetiska trupper kom in från norr medans de amerikanska trupperna kom in ifrån syd. De båda ländernas trupper möttes tillslut i den 38:e breddgraden. De både segermakterna beslöt att förvalta landet i 5 år. Eftersom båda länderna ville ha inflytande och sprida sin ideologi, valde de båda länderna varsin framtida ledare för korea. USA valde den antikommunistiska Syngam Rhee till framtida ledare medans...

Men konflikten hade ''precis börjat'', båda syd respektive nord tyckte det var deras rätt att styra ett enat korea. Detta skapade spänningar vid 38:e breddgraden som då ansågs som gränsen. Nordkorea var snäppet ''hungrigare'' och Kim II Sung ansåg att det nordkoreanska kommunist partiet var hela landets rättmätiga regering. Han reste till både Sovjetunionen och Kina för att få Maos och Stalins godkännande. När han väl fick det kunde Nordkorea gå över gränsen och anfalla Sydkorea. Den 25 Juni 1950 anfaller Nordkorea Sydkorea och koreakriget startar. USAs president Truman ser detta som ett hot mot den fria världen och han övertalar FN:s säkerhetsråd att ta fram en resolution som stämplar Nordkorea som angripare och därmed skulle FN länderna ge...

Hur reagerar FN:s säkerhetsråd och vad för beslut tar de som blir avgörande för Koreakriget? För det första vill jag redogöra hur säkerhetsrådet fungerar. Säkerhetsrådet består av 11 ledamöter varav 5 av de är permanenta. Länderna som då 1950 satt i säkerhetsrådet var Cuba, Ecuador, Egypten, Indien, Norge, Jugoslavien och de 5 permanenta länderna Kina som idag är Taiwan (Republiken kina), USA, Ryssland (Dåvarande Sovjet), Frankrike och Storbritannien. När som helst runt om hela dygnet kan säkerhetrådet kalla till möten därför har alltid varje land en... Köp tillgång för att läsa mer

FN:s agerande under Koreakriget | Liberalt och realistiskt perspektiv

[0]
Inga användarrecensioner än.