FN:s arbete mot trafficking | Fördjupningsarbete

Uppsatsen är kvalitetssäkrad av redaktionen på Studienet.se
 • Samhällsvetenskapsprogrammet (SA) Årskurs 2
 • Internationella relationer
 • A
 • 10
 • 2149
 • PDF

FN:s arbete mot trafficking | Fördjupningsarbete

Ett fördjupningsarbete som undersöker FN:s arbete mot trafficking och människohandel. Eleven ger en bakgrund till trafficking (dess orsaker och konsekvenser), och beskriver sedan ett antal relevanta konventioner som FN antagit i arbetet samt organisationens underorgan UNODC. Avslutningsvis reflekterar eleven även över hur man konkret kan gå tillväga för att stoppa trafficking.

Innehåll

INTERNATIONELLA UTMANINGAR OCH SAMARBETEN: TRAFFICKING

1. Inledning
1.1 Definition
1.2 Bakomliggande orsaker till trafficking

2. Konsekvenser

3. Förenta Nationerna
3.1 FN: Ett mellanstatligt samarbete
3.2 Vad gör FN för att förebygga trafficking?

4. Resultat

5. Källkritisk bedömning (källor i fotnoter)

Utdrag

Inledning
1.1 Definition
Trafficking, även kallat människohandel är ett grovt brott som hänsynslöst exploaterar främst kvinnor och barn, men även män, i olika syften. Främst tvångsarbete och sexhandel. Trafficking är en enormt stor global brottslighet, sträckt över hela världen och genererar vinster i miljardbelopp för människohandlare. FN beräknar att kriminella nätverk varje år
tjänar cirka sju miljarder dollar på trafficking, det innebär att denna ”bransch” är den
tredje största organiserade brottsligheten i världen efter knark och handel med vapen. Enligt FNs underorgan ILO beräknas nästintill 21 miljoner människor vara offer för tvångsarbete globalt. En exakt siffra på antalet offer för sexuell trafficking är oklar men 700 000 - 1 miljon beräknas årligen bli utsatta.

Människohandel kan sägas vara en form av modernt slaveri som gränslöst förövar människor
deras rättigheter, identiteter och kroppar. I de flesta delar av världen bedöms trafficking
vara ett stort, omfattande problem.
FN, som är en stor mellanstatlig organisation, arbetar ständigt för att försöka motverka problemet världen över. Bla genom att ta fram konventioner som länder ska ansluta sig till, arbeten som sker i olika underorgan samt deklarationen om de mänskliga rättigheterna.
Man har globalt upptäckt att ca. 55-60% av offren är kvinnor och ca. 27% är barn. Enligt FN
är Människohandel det snabbast växande området inom organiserad brottslighet. Att trafficking är ett internationellt problem råder det ingen tvekan om. I Afrika samt
Mellanöstern är majoriteten offer barn och i Asien, Amerika och Europa står vuxna, majoriteten kvinnor, som offer... Köp tillgång för att läsa mer

FN:s arbete mot trafficking | Fördjupningsarbete

[1]
Användarnas bedömningar
 • 2016-12-17
  Skriven av Gymnasieelev på Årskurs 3
  Fick mycket hjälp av detta arbete!