FN:s säkerhetsråd | Utredande text

Uppsatsen är kvalitetssäkrad av redaktionen på Studienet.se
 • Naturvetenskapsprogrammet (NA) Årskurs 1
 • Samhällskunskap 1b
 • A
 • 4
 • 1208
 • PDF

FN:s säkerhetsråd | Utredande text

En utredande text om FN:s säkerhetsråd. Arbetet redogör för en beskrivning av rådets konstruktion, och hur detta påverkat dess beslutsfattande. Eleven belyser olika exempel på hur säkerhetsrådet har agerat vid olika konflikter och varför.

Innehåll

- FN:s säkerhetsråd
- Källor (i fotnoter)

Utdrag

I säkerhetsrådet sitter 15 medlemsländer. Fem utav dessa är permanenta och resterande tio representanter sitter i rådet två år vardera. Varje år byts hälften ut så att fem nya stater företräds varje år. Detta för att alla länder som är medlemmar i FN ska få tillfälle att representeras och sitta med i den bestämmande makten. De länder som representeras permanent i säkerhetsrådet är USA, Ryssland, Kina, Storbritannien och Frankrike. När FN bildades 1945 var dessa länder världens stormakter och hade de största militära styrkorna. Eftersom dessa länder var... Köp tillgång för att läsa mer

FN:s säkerhetsråd | Utredande text

[4]
Användarnas bedömningar
 • 2015-06-26
  Skriven av Gymnasieelev på Årskurs 3
  väldigt bra skriven. fick den hjälp jag sökte efter
 • 2015-12-11
  Skriven av Gymnasieelev på Årskurs 2
  bör faktiskt analyseras på ett synvinklart sätt..
 • 2015-09-27
  Skriven av Gymnasieelev på Årskurs 3
  Ett väldigt bra arbete, fortsätt så!
 • 2015-03-30
  Bra fakta och källor