Fobier: Påverkan och Behandling | Gymnasiearbete

Uppsatsen är kvalitetssäkrad av redaktionen på Studienet.se
 • Samhällsvetenskapsprogrammet (SA) Årskurs 3
 • Gymnasiearbete
 • A
 • 17
 • 4707
 • PDF

Gymnasiearbetet: Fobier: Påverkan och Behandling | Gymnasiearbete

Ett gymnasiearbete om fobier, dess påverkan och behandling. Fokus ligger bland annat på förklaring och behandling av fobier från olika psykologiska perspektiv: Psykodynamiska perspektivet, kognitiva perspektivet och beteendeperspektivet.

Följande frågeställningar besvaras:
• Vad är en fobi och vad innebär det att ha olika slags fobier?
• Vad säger de olika psykologiska perspektiven om ångest och fobier?
• Hur uppkommer fobier och kan man bota det? Vad finns det för olika slags behandlingar till hur man gör dig av med en fobi?

Innehåll

FOBIER: PÅVERKAN OCH HANTERING

1. Inledning
1.1 Bakgrund
1.2 Syfte och frågeställningar
1.3 Metod och material
2. Allmänt om fobier
2.1 Vad är en fobi?
2.2 Innebörden av att ha en fobi
3. Uppkomsten av en fobi enligt olika psykologiska perspektiv
3.1 Evolutionärbiologisk förklaring
3.2 Beteendeperspektivet
3.3 Psykodynamiska perspektivet
3.4 Det kognitiva perspektivet
4. Behandling av fobier
4.1 Behandling enligt det psykodynamiska perspektivet
4.2 Behandling enligt det kognitiva beteendeperspektivet
4.3 Behandling enligt beteendeperspektivet
4.4 Kognitivbeteendeterapi
5. Avslutning
5.1 Slutdiskussion
5.2 Sammanfattning

Utdrag

2.1 Vad är en fobi?
Fobi är en stark upplevelse av rädsla som riskerar att förekomma när en individ känner sig skräckslagen över någonting. Om det inte går att undvika fobin man drabbas av upplevs ett kraftigt obehag, en ångest. En fobi innebär att en människa har en obefogad stark rädsla eller ångest för något. Många av oss är rädda för något men för ungefär 10-15 % av befolkningen blir rädslan så stark att man kan tala om en fobi. Det kan ibland vara svårt att skilja på en fobi eller en vanlig rädsla. Skillnaden mellan dessa är dock oftast att personen som är rädd för till exempel ormar kanske kollar lite extra när denna person är ute och går i skogen medan den som har en fobi utesluter skogspromenader helt och hållet.

Inom psykiatrin skiljer man mellan tre olika slags fobier; enkla fobier, sociala fobier samt agora fobier. Enkel fobi är en vanlig rädsla bland människor som väcks av till exempel åska, spindlar, sprutor eller läkarbesök. Detta eftersom man känner ett obehag av en typisk situation eller något särskilt objekt. Man kan i allmänhet alltså leva med enkla fobier. Social fobi är en väldigt överdriven rädsla som kan förekomma vid sociala situationer samt möten med andra människor. Man är rädd för att väcka uppmärksamhet då man hela tiden försöker undvika situationer som till exempel att hålla i ett tal, presentationer, gå på fester, umgås med människor och att tala i telefon. Människor som lider av social fobi känner oftast typiska ångestreaktioner så som svettningar, skakningar, rodnad, stamning samt hjärtklappningar vilket leder till att man uppträder på ett sätt som leder främst till förödmjukande eller pinsamhet. Man agerar på ett oroligt sätt och blir generad. Men, det är viktigt att kunna skilja på ”vanlig blyghet” hos människor och social fobi, detta eftersom social fobi utvecklas till något värre och övergår till att vara ett funktionshinder i vardagen för den drabbade. Agorafobi innebär att man har en rädsla för öppna platser. Man kan känna ångest inför bland annat åka buss, tunnelbana, vistas vid varuhus eller befinna sig på öppna platser. Man betecknar även en rädsla för att hamna i situationer där man upplever sig själv som hjälplös och utsatt. En person som drabbas av Agorafobi tror sig alltså inte kunna komma undan eller fly från en situation eller en plats när man som mest skulle vara i behov av det. Lider man av Agorafobi upplever man ångest eller panikattacker i folksamlingar, i tunnlar, broar eller bussar. Agorafobi är en av de vanligaste ångeststörningarna som ca 5% av befolkningen lider av, varav 70% är kvinnor.

2.2 Innebörden av att ha en fobi
En fobi behöver nödvändigtvis inte utgöra något stort problem för en person i vardagen men detta beror givetvis också på vilken sorts fobi det är man talar om. Om man talar om en enkel fobi som till exempel en stark flygrädsla behöver denna sorts rädsla inte utgöra något svårt problem i vardagen, med förutsättning att man inte gör något som inkluderar flygresor väldigt ofta. Det är när en person ofta känner en väldigt stark obehaglig känsla för saken man är rädd för eller om fobin ger upphov till ett undvikandebeteende som försvårar ett normalt fungerande i det vardagliga livet som denna person bör söka hjälp för att ta itu med sin rädsla. Vare sig det handlar om en fobi för spindlar eller för flygresor så inser oftast en vuxen människa med en fobi att rädslan är något överdrivet och väldigt orimligt. Men trots denna insikt så kan faktiskt en fobi bli ett existerande handikapp i vardagen. Detta eftersom en väldigt stark obefogad rädsla kan få en person att undvika en mängd situationer där han/hon kan tänka sig att bli utsatt för denna rädsla. Alternativt så uthärdar denna person situationen men med konsekvenser som istället kan leda till en väldigt intensiv ångest eller plåga. Genom att leva med en fobi kan man påstå att denna oberättigade rädsla faktiskt tar ledningen över ens förnuft.


3. Uppkomsten av en fobi enligt olika psykologiska perspektiv

3.1 Evolutionärbiologisk förklaring
Orsaken till att fobier finns bland människor står enligt en hypotes att finna i människans evolutionära utveckling. Människors vanligaste fobier tycks vara kopplade till den tidiga mänsklighetens livsvillkor. Fobier uppkommer inte primärt för arbiträra händelser eller händelser som normalt sett innebär verkliga faror i vårt samtida samhälle. Istället verkar situationer där fobier ofta uppkommer vara förknippade med hot eller faror för överlevnad i den miljö där människan utvecklades. Utefter denna utgångspunkt brukar man ofta hävda att människan har en biologisk bestämd fallenhet som gör det lätt att förknippa rädsla med vissa situationer. Den evolutionsbiologiska förklaring som ligger bakom fobiers uppkomst är ofta ur ett perspektiv, en logisk förklaring som säger att människan tycks ha en nedärvd respekt för farliga djur den tiden vi levde ute i naturen och djuren var en naturlig fara för människolivet. Likadant kan man säga med allvarligare fobier som social fobi och agorafobi då det i den mänskliga historian då man levde ute naturen var förenat... Köp tillgång för att läsa mer

Fobier: Påverkan och Behandling | Gymnasiearbete

[2]
Användarnas bedömningar
 • 2015-10-06
  Skriven av Gymnasieelev på Årskurs 3
  Grymt bra arbete, nyanserat och utförligt!
 • 2015-10-11
  Skriven av Gymnasieelev på Årskurs 2
  bra bra bra bra bra bra bra bra