För en legalisering av altruistiskt surrogatmödraskap | Debattartikel

Uppsatsen är kvalitetssäkrad av redaktionen på Studienet.se
  • Samhällsvetenskapsprogrammet (SA) Årskurs 2
  • Svenska 2
  • A
  • 2
  • 745
  • PDF

För en legalisering av altruistiskt surrogatmödraskap | Debattartikel

En debattartikel där eleven tar ställning för legaliseringen av altruistiskt surrogatmödraskap. Eleven tar upp flera argument.

Lärarens kommentar

Tydliga anföranden för varför en legalisering är nödvändig. Bra kombo av både mot och för argument. Betyg: A

Utdrag

Debatten kring surrogatmödraskap blossar upp med jämna mellanrum, nu senast efter avslutningen av en statlig utredning. I beslutsväg har allt dock stått stilla alldeles för länge. Vi är nu inne på de 17 året på det fria 2000-talet och man kan då undrar varför Sverige inte kommit längre i en så modern frihetsfråga.

Jag är väl medvetna om att det inte är en mänsklig rättighet att få barn, men det går inte att blunda för faktumet att vi i grunden och historiskt är programmerade för reproduktion. Hos de allra flesta finns en stark längtan efter en familj och barn även om det inte skulle vara biologiskt möjligt. I den utvecklade och moderna del av världen vi lever i finns det dock andra vägar att gå för att uppfylla denna önskan, och ett av dem är surrogatmödraskap.

Det är otvivelaktigt så att frågan om legalisering av surrogatmödraskap är känslig, och för vissa mycket kontroversiell. Frågan är dock för vem den upplevs vara känslig och kontroversiell? För alla de kvinnor... Köp tillgång för att läsa mer

För en legalisering av altruistiskt surrogatmödraskap | Debattartikel

[0]
Inga användarrecensioner än.

Material relaterade till För en legalisering av altruistiskt surrogatmödraskap | Debattartikel.