Föräldrarnas roll vid tvåspråkighet | Fördjupningsarbete | Undersökning

Uppsatsen är kvalitetssäkrad av redaktionen på Studienet.se

Föräldrarnas roll vid tvåspråkighet | Fördjupningsarbete | Undersökning

En uppsats om tvåspråkighet där eleven ställt sig frågan "Hur kan föräldrar till tvåspråkiga barn förenkla inlärningen av båda språken?" Vad för roll en förälder har i sitt barns språkutveckling och vilket samröre med staten/skolan/samhället är det som förenklar eller försvårar för barnet. Eleven svarar på detta genom en litterär undersökning i relevanta forskningsområden där hen finner diverse experters uttalande och tankar och sammanställer dem sedan i en analys. Fördelar med tvåspråkighet beskrivs baserat på riktiga källor och nackdelar ställs upp i form av myter om tvåspråkighet hos barn.

Lärarens kommentar

En fungerande utredande uppsats där dina frågeställningar förtjänstfullt besvaras med stöd i väl valda referenser.

Innehåll

1. Inledning 3
1.1 Syfte 4
2. Bakgrund 5
2.1. Litteraturstudie 5
3. Metod 6
4. Analys och diskussion 6
4.1 Tvåspråkighet 7
4.2 Fördelar med tvåspråkighet .7
4.3 Myter om tvåspråkighet 7
5. Slutsats 9
6. Källor 10

Utdrag

Dessutom ska föräldrar undvika frågor som barnet kan besvarat med ”ja” eller ”nej” och bättre när man ställer frågor som barn kan svara utförligare (Arnberg, 2004). Enligt Arnberg en bra metod för barn tvåspråkighet utveckling är ”En person-ett språk” som betyder att en av föräldrarna talar bara sitt språk med barnet i alla situationer och som ett resultat barnet inte blanda språken och när man använder sig av den metoden kan barnet utveckla båda språken parallellt (ibid). Föräldrar kan tillfälligt byta till svenska när barn behöver hjälp med skolarbete eller när omgivningen är viktigt så andra ska också förstå vad man talar om (ibid). Skolverket rekommenderar för föräldrar som har olika modersmål ”att var och en använder sitt modersmål tillsammans med barnet” och använda det språk som ni behärskar bäst och i de flesta situationer är det modersmål som man ”kan uttrycka sina känslor på” (Skolverket.se, 2016).
En del föräldrar till tvåspråkiga barn tänker att språk blandning är dålig och förvirrar när deras barn blandar språken men enligt Arnberg det är ett naturligt stadium och de tvåspråkiga barnen lär sig att skilja de två språk åt, språkseparation sker gradvis och beror på situationer och beror på vem de talar med (Arnberg, 2004, Bakar, 1996). Så det är ingen oro om barnen blandar språk i början, föräldrar måste ha tålamod och korrigera barn hela tiden. Ibland föräldrar tänker om deras barn kan lära sig båda språk lika bra, ja det går ganska bra med barn eftersom de använder båda språken i skilda sammanhang och barn klarar det väldigt bra till exempel det är lättare för barn att berätta på svenska om skolan omgivning och modersmål i familjen (Skolverket.se, 2016). Föräldrarna är modeller och barn imiterar deras attityder och beteende så föräldrar kan påverka barnens beteende också till exempel om föräldrarna har positiva attityder med att tillhöra båda språk och kulturella grupper så det ska hjälpa barnen att utveckla båda språk och följa båda kulturerna (Arnberg, 2004). Om föräldrar visar positiv attityd till tvåspråkighet så ska det hjälpa barnen att bli tvåspråkiga. De flesta föräldrar klagar att barnen svarar på svenska och det ska de göra. Enligt skolverket är det inte en ovanlig situation att barn svarar bara på svenska under vissa perioder och det betyder inte att barn inte utvecklar minoritet språk så föräldrar måste konsekventa och försätta med modersmål och hjälpa barnet att svara rätt och utrycka på modersmålet (Skolverket.se, 2016)... Köp tillgång för att läsa mer

Föräldrarnas roll vid tvåspråkighet | Fördjupningsarbete | Undersökning

[0]
Inga användarrecensioner än.