Förändringar inom det svenska språket | Utredande text

Uppsatsen är kvalitetssäkrad av redaktionen på Studienet.se

Förändringar inom det svenska språket | Utredande text

En utredande text som diskuterar olika förändringar inom det svenska språket. Arbetet tar utgångspunkt i följande två frågeställningar:

- Hur har svenska språket förändrats under de senaste 100 åren?
- Hur tror språkforskare att språket kommer att utvecklas i framtiden?

Lärarens kommentar

Du har ett mycket bra innehåll och struktur i din text.

Utdrag

Under denna period startade industrialismen en ny våg av förändringar i Sverige. Städerna växte fram och nya tekniker skapade nya möjligheter för människan. Tack vare tåg och ångbåtar blev resan enklare och snabbare. Under den här tiden fick telefonen en snabb tillväxt i Sverige samtidigt som radion och Tv:n. Dessa förändringar i samhället förenklade kommunikationen mellan människor. En rakare kommunikation krävde en... Köp tillgång för att läsa mer

Förändringar inom det svenska språket | Utredande text

[2]
Användarnas bedömningar
  • 2017-04-28
    Bra text och fin struktur
  • 2016-03-15
    Skriven av Gymnasieelev på Årskurs 3
    Bra jobbat..............