Förbättra äldrevården | Insändare

Uppsatsen är kvalitetssäkrad av redaktionen på Studienet.se
 • Samhällsvetenskapsprogrammet (SA) Årskurs 2
 • Svenska 3
 • B
 • 1
 • 477
 • PDF

Förbättra äldrevården | Insändare

En insändare som argumenterar för att äldrevården måste förbättras, med fokus på Karlstad kommun. Eleven lyfter fram ett flertal etiska och samhällsmässiga argument för att diskutera ämnet. Även arbetsförhållandena och på på äldreboenden lyfts fram, och eleven berättar om hur det var när hon sommarjobbade inom äldrevården.

Utdrag

Maten inom äldreomsorgen är också något som kan förbättras och det är faktiskt viktigare än vad man tror eftersom att när man blir äldre så ökar risken för sjukdomar och undernäring. Många gamla äter även mycket tabletter och mediciner. Det är därför extra viktigt att de måltider som serveras i äldreomsorgen är säkra och håller hög kvalitet. Måltiderna bör också kunna anpassas relativt efter de... Köp tillgång för att läsa mer

Förbättra äldrevården | Insändare

[1]
Användarnas bedömningar
 • 2017-03-06
  Skriven av Elev på Årskurs 9
  Tack! behövde hjälp och tack vare uppsatsen gick det bra.