Förbättra den svenska skolan! | Argumenterande text

Uppsatsen är kvalitetssäkrad av redaktionen på Studienet.se
  • Ekonomiprogrammet (EK) Årskurs 3
  • Svenska 3
  • Inget betyg givet
  • 3
  • 769
  • PDF

Förbättra den svenska skolan! | Argumenterande text

En argumenterande text med fokus på de sjunkande kunskapsresultaten i den svenska skolan. Eleven redogör för den svenska skolans historia och utveckling, och delar med sig av sina tankar kring hur man kan förbättra skolan och vilka reformer som bör införas.

Utdrag

Är du nöjd med den svenska skolan? Jag tycker att den svenska skolan är medelmåttig, och inte längre har mycket att komma med. (Och har stagnerat i sin utveckling). Vi har exempelvis fått se i media under den senaste tiden hur de svenska skolresultaten har fallit. Vi ser hur Sverige faller i undersökningar, och vi hör gång på gång hur våra politiker debatterar skolfrågor men inte hittar rätt lösningar och inte finner svaren på frågorna.

År 1842 slog den svenska folkskolan upp sina dörrar. Folkskolan skulle ge alla barn en grundläggande utbildning i de viktigaste angelägenheterna innan arbetslivet. Barnen skulle lära sig läsa, skriva och räkna.

Nu, står vi här drygt 170 år senare och ser den svenska grundskolan som en självklarhet. Den svenska skolan har utvecklats sedan dess. Man har infört betyg och infört flera nya ämnen, samt gjort skolan mer pedagogisk. Ändå har den svenska skolan utmaningar... Köp tillgång för att läsa mer

Förbättra den svenska skolan! | Argumenterande text

[0]
Inga användarrecensioner än.