Förbjud mobilanvändning under skoltid | Debattartikel

Uppsatsen är kvalitetssäkrad av redaktionen på Studienet.se
 • Ekonomiprogrammet (EK) Årskurs 2
 • Svenska 2
 • A
 • 2
 • 431
 • PDF

Förbjud mobilanvändning under skoltid | Debattartikel

En debattartikel som argumenterar för att man bör förbjuda mobilanvändning under skoltid. Eleven lyfter bland annat fram olika hälsoaspekter och negativ påverkan på skolmiljön som argument.

Utdrag

Statistiskt visat så påverkas vi drastiskt av vår mobiltelefon användning. Vår hälsa, våra skolresultat och arbetsron. Allt detta påverkas eftersom telefonen missbrukas under skoltid.
Nästan varje individ i dagens samhälle äger en mobiltelefon. Man kan undra hur vårt samhälle skulle sett ut utan mobiltelefonen. Med mobiltelefonen så kommer det många fördelar men även en mängd av nackdelar. Den sociala situationen håller på att försämras allt mera. Allt på grund av att man inte behöver anstränga sig för att socialisera sig fysiskt. Allt man behöver göra är att skicka ett sms eller gilla en bild på det sociala nätverket Instagram.

Under lektionstid så är mobiltelefonerna ett väldigt störande... Köp tillgång för att läsa mer

Förbjud mobilanvändning under skoltid | Debattartikel

[2]
Användarnas bedömningar
 • 2016-03-14
  Skriven av Elev på Årskurs 9
  TOppen! Tacl fö hjälpen fick mkt inspo till egen debattartikel
 • 2015-04-25
  Skriven av Elev på Årskurs 9
  bra!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!