Förbjud rökning helt! | Debattartikel

Uppsatsen är kvalitetssäkrad av redaktionen på Studienet.se
  • Naturvetenskapsprogrammet (NA) Årskurs 2
  • Svenska som andraspråk 2
  • A
  • 2
  • 688
  • PDF

Förbjud rökning helt! | Debattartikel

En debattartikel om att rökning borde förbjudas helt och hållet i Sverige. Eleven menar bland annat att det är oansvarigt att tillåta rökning då barn tar skada av det.

Utdrag

Rökning är inget okänt fenomen. Att se någon sitta och röka vid en busshållplats eller vid ingången till centrum är en del av vår vardag. Det är någonting normalt, människor röker. Men hur har allmänheten lyckats normalisera en sådan oerhört farlig vana? Vi hör och ser alla varningar. Men ändå röker människor mer än någonsin runt om i världen. Det är ett globalt problem som alla drabbas av liten som stor. Kan ett rökförbud stoppa allt elände?

Rökningens historia sträcker sig ända till 5000 år f.Kr. Präster använde rökning som ett sätt för att tro sig komma i kontakt med andar. Det var i samband med kolonisationen som tobak utvecklades vidare till produktionen av cigaretter. Européerna odlade tobak i Amerika och spred det vidare till de övriga kontinenterna i världen. Spridningen ledde till att rökning blev allt mer populärt såväl som bland unga som gamla. På den... Köp tillgång för att läsa mer

Förbjud rökning helt! | Debattartikel

[0]
Inga användarrecensioner än.