Förbjuden kärlek | Jämförelse och analys

Uppsatsen är kvalitetssäkrad av redaktionen på Studienet.se

Förbjuden kärlek | Jämförelse och analys

En jämförelse och analys av verk som har anknytning till temat "förbjuden kärlek":

- Karin Boyes "Ja, visst för det ont när knoppar brister"
- Sapfos "Gudars like..."
- Euripides "Medea"
- Ovidius "Pyramus och Thisbe"
- Shakespears "Romeo och Julia"
- den keltiska berättelsen "Tristan och Isolde".

Fokus i den jämförande analysen ligger bland annat på hur homosexualitet, lidande, svartsjuka och tragik yttrar sig i respektive verk. Vidare så avslutar eleven även med en personlig text kring att "ge kärleken en chans" och inte bara fokusera på sex i intima förhållanden.

Notera att källhänvisning saknas.

Lärarens kommentar

Mycket bra.

Innehåll

- Jämförelse och analysering av ”Ja visst gör det ont” och ”Gudars like”
- Diskutera svartsjukan i Gudars like och Medea
- Pyramus och Thisbe, Romeo & Julia och Tristan & Isolde
-- Motiv
-- Huvudpersoner
- Kärlek i vår tid: Ge kärleken en chans

Utdrag

Min första uppfattning är att dessa två lyriker handlar om olycklig kärlek då båda skribenterna skall ha varit homosexuella, vilket under deras epoker var oacceptabelt.

Efter att ha läst Karins dikt ”Ja visst gör det ont” får jag ett starkt intryck utav fruktan samt mod. Känslan av mod får jag för att hon fortfarande kämpar vidare i hopp om att en förändring ska ske, även fast denna förändring hon väntar på skrämmer henne.
Jag anser att det Karin försöker framhäva i sin dikt är hennes rädsla för sin kärlek till kvinnor, hon är rädd för att lämna normen och sticka ut i mängden, rädd för att bli bedömd av andra. Detta skrämmer iväg henne och gör henne svagare och svagare.

Förändringen som hon så ivrigt kämpar vidare för, märker man har anlänt av i den sista versraden då hon beskriver sig att ha funnit en sorts lättnad, som jag tror kommer ifrån att ha tagit sig ur den här fruktan av bedömande och bekvämat sig med sin älskade.

”Känner en sekund sin största trygghet, vilar i den tillit som skapar världen”, här anser jag att Karin refererar till kärleken då den är det enda som skapar tillit och gör hennes värld, något som får henne att glömma att hon sticker ut ur normen, enligt hennes tycke.

”Ja visst gör det ont när knoppen brister, ont för det som växer och det som stänger.”
Denna mening ger mig en bild av att dess ju mer hennes kärlek för kvinnor växer dess ju mer stänger hennes känslor henne ute ur lycka. Även fast rädslan för sin kärlek känner jag av att det finns hopp då jag läser ”Vad är det för nytt, som tär och spränger?” Denna mening ger mig känslan att hon ser bortom allt negativt och är nyfiken på vad en ny upplevelse som denna kan ge... Köp tillgång för att läsa mer

Förbjuden kärlek | Jämförelse och analys

[0]
Inga användarrecensioner än.