Förbränning av polyvinylklorid | Labbrapport | Biologi

Uppsatsen är kvalitetssäkrad av redaktionen på Studienet.se
  • Naturvetenskapsprogrammet (NA) Årskurs 2
  • Biologi 1
  • A
  • 8
  • 1762
  • PDF

Förbränning av polyvinylklorid | Labbrapport | Biologi

Labbrapporten undersöker vilka konsekvenser förbränning av vanlig plast har på miljön och samhället.

Innehåll

Inledning 3
Syfte 3
Hypotes 3
Teori 3
Utförande 4
Materiel 4
Kemikalier 4
Metod 4
Resultat 4
Diskussion 5
Felkällor 6
Slutresonemang 6
Källförteckning 7

Utdrag

TEORI
Vatten med ett pH under 4 är definierat som surt. Surt vatten kännetecknas bland annat till att vara oligotroft med en låg kalk halt. Orsaken till att kalkhalten minskar är bland annat ett överflöd av koldioxid i luften.
Koldioxid är i mindre mängder vanligtvis upptaget av sjöar och hav, men när alldeles för mycket löser sig i vatten så skapas kolsyra .
CO_2 + H_2O → H_2CO_3
Kolsyran som bildas i vattnet har en benägenhet till att sänka vattens pH värde och göra det surt. Många vattenlevande varelser har ett skelett uppbyggd till stor del av kalk. Det sura vattnet löser upp skelettet och försvårar kalkbildning hos många nyckelarter så som koraller, kräftdjur och musslor .
Mycket har försökts gjorts under åren för att sakta ner försurningen av våra sjöar. Under 1970-/80-talet bombade man insjöar fulla med kalk för att bromsa det hela. Detta fungerade och det sura vatten neutraliserades när det kom i kontakt med den basiska kalken. Men samma teori stämde inte överens med det stora havet. Kalken skulle behövas i betydligt större kvantiteter än det är möjligt att producera. Det havet gör för att motverka det låga...

MATERIEL
- 2 bägare
- Metallskalet av ett värme ljus
- Urglas
- 2 provrör
- Dragskåp
- Provrörsställ

KEMIKALIER
- PVC plast
- Destillerat vatten
- Silvernitrat
- BTB... Köp tillgång för att läsa mer

Förbränning av polyvinylklorid | Labbrapport | Biologi

[0]
Inga användarrecensioner än.