Fördelar med kursen "Svenska som andraspråk 3" | Argumenterande text

Uppsatsen är kvalitetssäkrad av redaktionen på Studienet.se

Fördelar med kursen "Svenska som andraspråk 3" | Argumenterande text

En argumenterande text där eleven presenterar fördelar med kursen "Svenska som andraspråk 3".

Utdrag

Det är inte lätt att behärska svenska , men däremot är det inte svårt att få makt över svenskan om man får lära sig på ett rätt sätt som det är faktiskt i min kurs "Svenska som andraspråk" . Här i texten skulle jag gärna argumentera för de fördelarna med kursen som lättar att eleverna snabbt och enkelt lär sig svenska språket.

Först och främst syftar kursen till att du som elev får lära sig svenskan korrekt och enkelt , följaktligen tydliggör kursen svenskan och hur det används för att få makt över språket .

Frågan som jag vill belysa är varför kursen är mycket bra , samt oerhört för att lära ut svenska språket? Och vilka de positiva effekterna som hjälper eleverna att vara kunniga och aktiva på svenska ?

För det första har kursen en avancerad och framgångsrik läroplan , eftersom det innehåller olika texttyper bl.a , romaner , artiklar , noveller, sagor , kåseri , reklam, annonser, insändare ,muntligt anförande, lederartikel i tidningar , sportreferat, .... Köp tillgång för att läsa mer

Fördelar med kursen "Svenska som andraspråk 3" | Argumenterande text

[1]
Användarnas bedömningar
  • 2021-03-17